Skole


Skoleutvidelse bekymrer

Nesten 150 millioner kroner er det beregnet at kommunen må punge ut med i forbindelse med større investeringsprosjekter de neste fem årene. Tallet kan bli høyere.