Skole for pårørende

Demenskoordinator Gunn Lisbeth Løvdahl håper mange vil melde seg på kommunens kurs. Her med fysioterapeut Anette Lien på et bilde fra 2016.

Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastning i omsorgen for en person med demenes. Nå starter kommunen pårørendeskole.

– Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger gis kunnskap om temaer som demenssykdommene, kommunikasjon og samhandling, pårørendes opplevelse og egenomsorg, pasientrettigheter og hvor man kan søke hjelp. Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området, sier kursleder Gunn Lisbeth Løvdahl.

Hun er til vanlig demenskoordinator i Birkenes kommune, og 5. april starter kommunen en pårørendeskole i kantina på Kommunehuset. Pårørende skal få kunnskap om demens, og kunne utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

– Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene, sier Løvdahl.

Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2015, Den gode dagen. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende, ifølge Løvdahl.

– Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet. Sanitetsforeningen i Birkenes vil være en samarbeidspartner i gjennomføring av vårens pårørendeskole, sier hun.

Påmeldingsfristen til vårens skole er 11. mars.

– Vi håper pårørende og nære venner til personer med demens, ser nytten av kurset og melder seg på, avslutter Løvdahl.