Penger til lærernorm

FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Birkenes får en drøy million til fire nye lærerstillinger.

Det kom frem av revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag.

Til sammen blir det satt av 700 millioner kroner til flere lærere fra høsten, opplyser kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

200 millioner kroner er friske midler i revidert budsjett, mens 500 millioner kroner er penger som alt er bevilget under vignetten tidlig innsats i skolen. Regjeringen øremerker nå disse pengene til flere lærere.

Trenger lærere

– Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Til det trenger vi flere gode lærere, sier Åshild Bruun-Gundersen i en pressemelding.

Fra og med høsten 2018 innføres det en norm for lærertetthet på skolenivå for 1.–10. trinn. Fra skoleåret 2018–2019 skal det være maksimalt 16 elever per lærer på 1.–4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer på 5.–10. trinn.

Fire flere

Fra og med høsten 2019 er målet at det skal være 15 på 1.–4. trinn og 20 på 5.–10. trinn.

Normen gjelder på hvert hovedtrinn, på skolenivå, påpeker stortingsrepresentanten fra Frp.

De nyeste beregningene viser at det blir 42 nye lærerstillinger i Aust-Agder som følge av den nye normen, ifølge Bruun-Gundersen. Størst økning er det i Arendal kommune med 14 nye stillinger, for Birkenes er tallet fire, og kommunen blir kompensert med 1,1 millioner kroner.

Tidlig innsats

– Flere faglig flinke lærere gir et godt grunnlag for mer kunnskap i skolen og for den store satsingen på tidlig innsats som regjeringen ruller ut, sier Bruun-Gundersen.

Regjeringen foreslår å gi kommunene en samlet øremerket bevilgning på 700 millioner kroner høsten 2018. Pengene vil finansiere om lag 2.300 lærere høsten 2018.

– Den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er en god lærer. Derfor har vi stilt krav om fordypning i fagene norsk, matte og engelsk. Rekordmange lærere tar nå videreutdanning og vi har innført 5-årig masterutdanning for lærere, sier hun.