Skoleutvidelse bekymrer

Nesten 150 millioner kroner er det beregnet at kommunen må punge ut med i forbindelse med større investeringsprosjekter de neste fem årene. Tallet kan bli høyere.

– Det finnes kommuner som har en strategi om å ha halvparten i egenkapital før de setter i gang med et prosjekt. Vi er nok ikke der ennå, men vi må innrette oss i den retninga, sier økonomisjef Tom Olstad i Birkenes kommune.

De neste fem årene har kommunen flere stor investeringer som må realiseres. Et overslag presentert for politikerne på arbeidsmøtet forrige uke, anslår at kommunen må finne fram nesten 150 millioner kroner de neste fem årene.

Den største posten er foreløpig ny barnehage på Birkeland, et prosjekt som alene koster kommunen over 30 millioner kroner. Om det blir det dyreste gjenstår å se, for det er et prosjekt som ikke har fått noen prislapp som lurer i skyggen.

Elevtallet vokser

– Vi kommer en gang dit at barne- og ungdomstrinnet må utvides, og dette bør stå på agendaen ganske raskt. Ikke minst bør man tenke gjennom hele området på Valstrand som i dag er satt av til skole, sier Olstad.

Utdanningssjef Marianne Moen Knutsen forteller at behovet for en utvidelse allerede kan gjøre seg gjeldende i 2022. I så fall haster det å komme i gang, påpeker Olstad.

– Den laveste framstillinga fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen i 2022 nesten har en ekstra klasse med elever sammenlignet med i dag. Tre år senere når vi en topp, sier Knutsen, og legger til:

– I den mellomste SSB-framstillinga er det 50 flere elever. Dette var ukjent for meg inntil kort tid siden, og i dag har Birkeland skole bare ett klasserom til overs.

Må planlegge

Noen prislapp på en utvidelse av skolen er i det blå. Hvordan utvidelsen skal ordnes praktisk er heller ikke brakt på det rene. Problemstillingen er rett og slett ikke bearbeidet hos kommunen.

– Praksis i denne kommunen har lenge vært å låne 100 prosent, og det kan vi ikke fortsette med. Vi bør heller sette av penger hvert år, og vi må tenke lengre enn fire år av ganga. Skal skole bygges ut må vi allerede nå begynne å spare, sier Torbjørn Bjorvatn (KrF), og konkluderer:

– Kommunens investeringer kan ikke leve sitt eget liv i det ytre verdensrom. Vi må planlegge dette godt, og se det i sammenheng med resten av budsjettet.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) sier seg enig i tankegangen.

– Det føles som om vi trenger et tilsvarende overskudd som vi fikk i fjor hvert eneste år framover, og det får vi ikke. Dermed må vi prioritere, men det har vi blitt vant til, sier han.

Nytt på Tollnes

Utover skole og barnehage er det flere stor investeringsprosjekter som ligger kommunen i vente. Teknisk sjef Halvor Nes forteller om et skrikende behov for å oppgradere kommunale veier. Han forteller også om kommunens bygg på Tollnes som blant annet huser brannstasjonen. Det må oppgraderes.

– På Tollnes har vi også et renseanlegg som må oppgraderes kraftig. Konklusjonen her er at det er rimeligere å bygge helt nytt, og det vil vi komme tilbake til seinere, sier Nes.

Birkenes læringssenter skulle i utgangspunktet kunne ha tilholdssted i de gule brakkene i fem år. Den perioden er utløpt, og det er behov for en samlokalisering av hele ressurssenteret til kommunen.

Konstituert helsesjef Signe Ann Jørgensen fremhever også at kommunen trenger et nytt avlastningssenter. Hun har ikke regnet på kostnaden, men Lillesand bygde et tilsvarende senter til en prislapp på rundt 10 millioner kroner.

Dette er investeringene som venter:

Ny barnehage på Birkeland:

2017: Kjøp av tomt til 2,8 millioner kroner

2020: Byggekostnader 28,1 millioner kroner.

Avlastningsenhet:

Ikke tidfestet: 10 millioner kroner.

Energitiltak:

2018-2019: 11,3 millioner kroner.

Ny brannstasjon:

2018-2019: 5,7 millioner kroner.

Samlokalisering ressurssenter:

2020: 10 millioner kroner.

Kommunale veier:

2018-2021: 12 millioner kroner.

IKT og digitalisering:

Ikke tidfestet: 21,4 millioner kroner.

Renseanlegg vann og avløp:

Ikke tidfestet: 16,7 millioner kroner.

Kommunale boliger:

2018-2021: 19 millioner kroner.

Utvide skolekapasiteten:

2022: Ukjent sum.