Kan vinne 50.000 kroner

DELER AV JURYEN: Elev og lærlingeombud Dignora Lise Løddesøl, Maria Horte fra Elevorganisasjonen og fylkesordfører Gro Bråten.

Nå kan skoler som gjøre en god innsats mot mobbing få heder og ære.

– Opprinnelig var fristen for å nominere skoler til prisen 1. november 2017. Imidlertid er det så langt kun kommet inn to gode forslag. Juryen ønsker seg derfor flere kandidater før vi fatter en avgjørelse. Vi forlenger derfor nominasjonsfristen ut året, sier juryleder Gro Bråten i en pressemelding.

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok 25. april 2017 å etablere en pris til en skole som har vist særlig stor innsats for å forebygge og bekjempe mobbing og for å bidra til en god og trygg skolehverdag for elevene. Skolen kan være en offentlig eller privat barneskole, ungdomsskole eller videregående skole i Aust-Agder. Prisen består at et innrammet diplom og et beløp på 50 000 kroner til elevmiljøtiltak på vinnerskolen.

– Juryen håper spesielt elevene i grunnopplæringen kommer på banen. Her kan elevråd og elevstyre, ansatte, foreldre, FAU eller andre nominere sin skole dersom de mener at skolen gjør en særskilt innsats for å forebygge og bekjempe mobbing og bidra til en trygg og god skolehverdag for alle, sier jurymedlem Maria Horte fra Elevorganisasjonen.

Jurymedlem, og elev- og lærlingombud Dignora Lise Løddesøl, vet det er et stort engasjement ute på skolene og mener informasjon om prisen ikke har kommet ut til de som kan nominere kandidater:

– Vi håper nå flere benytter tiden fram til 31. desember til å vurdere sin skole og sende begrunnelse for hvorfor de nominerer vedkommende skole.

Nominering av skoler skjer på fylkeskommunens nettsider.

Mobbepris:

Dette er kriteriene som ligger til grunn for hvilken skole som stikker av med seieren:

Skolen har arbeidet og arbeider langsiktig og systematisk med bekjempelse av mobbing og for et psykososialt læringsmiljø.

Skolemiljøet skal være preget av tilhørighet, trivsel, tillit og trygghet.

Skolen har fokus på gode relasjoner elevene imellom og i forholdet elev-lærer.

Skolens arbeid mot mobbing og arbeid for å fremme god psykisk helse er tydelig i skolens strategiske og operative dokumenter og skal involvere alle på skolen.

Elevene er involvert i arbeidet for å fremme god psykososialt miljø på skolen.

Godt samarbeid mellom skole og hjem er etablert.