Nå er innskrivningen digital

BARNEHAGE: Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

Fra i år slipper du og førsteklassingen å ta turen til skolen.

– Nå er det slitt på at man må besøke skolene for å skrive seg inn. Fra og med i år skjer dette over kommunens nettsider, sier fagutvikler utdanning Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

Fristen for å registrere inn nye førsteklassinger for skoleåret 2017-2018 eller tilflyttinger er 1. mai, og gjøres gjennom skjema på kommunens nettsider. Fristen for å søke skolefritidsordning (SFO) for barn i 1. til 4. klasse er 1. juni.

– Alle som har barn som skal begynne i skolen skal ha fått brev om dette i posten, og skolene skal selv ta kontakt med familier som planlegger å flytte til kommunen, sier Mellem.

I løpet av den siste tida har det kommet politiske og administrative avklaringer på både skolestruktur, og skolekretsgrenser. Mellem forteller at det nå er liten tvil om hvilke barn som skal gå på hvilken skole.

– For skolesektoren er det viktig å legge opp til en effektiv saksbehandling når det gjelder innskrivning til skolen og andre ting. Det gjør at vi kan bruke ressurser våre godt. Ikke minst er dette viktig når svært mange saker skal saksbehandles, sier han.

Med innføringa av elektronisk registering av skole og SFO blir kommunens praksis mer enhetlig. Fra før kan publikum bestille en rekke andre tjenester på kommunens nettsider.

– Når det gjelder dem som bestiller SFO får de nå også mulighet til å presisere mer i detalj når de ønsker at barnet skal delta på SFO, sier Mellem.