Seniortur


Jovannet rundt

Kalenderen viste torsdag 1. november og tunge grå skyer truet med regndråper i små mengder tidlig på formiddagen.Havna på museum

Ikke som objekter for allmenhetens beskuelse, kun som observatører i et begrenset tidsrom på en og en halv time.