20 år med seniorturer – hvorfor være inne når alt håp er ute?

JUBILEUMSTUREN. Alle samla utenfor hytta. Eier Malene Holm Lea står foran med jubileumskaka. (Foto: Thorbjørn Slaastad)

8. mai 2003 blei den første seniorturen her i Birkenes arrangert. Den gikk til Fjeldskår og det var 12 deltakere står det i referatet som blei ført i pennen av Solveig Handeland.

En måned tidligere, den 8. april, hadde det vært stiftelsesmøte. John Olimstad kom da for å orientere om hvordan de hadde organisert seg i Lillesand da de starta opp tilsvarende turgruppe et par år før. På møtet blei det utarbeida vedtekter tilpassa lokale forhold. Her i Birkenes valgte de å være en frittstående turgruppe etter en del diskusjon, mens Lillesand hadde valgt å være tilknytta LOT.

Oppstartinga skjedde i samarbeid med Wenche Flaa Eieland og Arild Tveide på kulturkontoret.

På møtet var disse til stede: Ole Aasen, Oddbjørg (Vesla) Hansen, Thorbjørn Slaastad, Aud Vollan, Nils Tveide, Martha Flaa og Kirsten Tobiassen. Nils Tveide blei valgt til leder.

Gruppa gjorde avtale med lokalkjente personer som skulle være naturloser og alt var grundig gjennomarbeidet. Det blei vedtatt at alle deltakere på turene skulle betale 10 kroner som gikk til felleskassa. Denne ordninga gjelder fortsatt 20 år etter – uten at beløpet er justert for inflasjon.

20-års jubileet blei markert 11. mai med en tur til Malene Holm Leas hytte på heia ovenfor Løland.


VETERANER. De 4 frammøtte som også var med da gruppa blei starta i 2003. Fra venstre Oddbjørg Hansen, Marit Tobiassen, Thorbjørn Slaastad og Ole Aasen (Foto: Olav Heimdal)

I den anledning hadde styret invitert de personene som var med helt fra starten av, men som ikke er aktive lenger, og det var veldig hyggelig at Marit Tobiassen og Oddbjørg Hansen møtte opp. I tillegg var Thorbjørn Slaastad og Ole Aasen med på samlinga.

Malene hadde rigga til i hytta og uteområdet slik at alle fikk plass. I tillegg stilte ho også med heimebakt sjokoladekake. Styret hadde bestilt ei stor marsipankake for å skape ekstra hygge rundt markeringa og alle de 25 frammøtte forsynte seg godt. Ole hadde tatt med fotoalbum, vedtekter og turprogram fra de første åra og fortalte om oppstarten av gruppa.

Malene fortalte historien om hytta ved Simonsmyrene som blei satt opp av Øystein Væting og kom som erstatning for den gamle hytta som i sin tid var flytta fra Trolldalen. Den var etter hvert blitt forfallen og måtte rives, men noen av de gamle stokkene blei tatt vare på i en vegg i den nye stua. Her kan en lese årstallet 1838. Ho fortalte også om grøfting og dyrking av 17 mål slåttemark på Simonsmyrene, noe som var nødvendig for å få nok vinterfór til kuene på gården på Lille-Heimdal.

Avslutningsvis blei Malene overrakt en Haslum-kopp for å ha gjort denne dagen så trivelig for alle frammøtte.

Gruppa har ikke noe eget slagord, men kan vel gjerne gå for følgende utsagn:

Hvorfor være inne når alt håp er ute?

 

Olav Heimdal

 

___________

Brukerskapt