NVE

Ønsker bedre varsling

Industribedriftene på Tollnes etterlyser flomvern og bedre varsling etter flommen. NVE og Agder Energi mener de har levert.