Ukas leder: Et politikeransvar – og litt om sykkelsikkerhet

Redaktør Bjørn Vidar LieVi tror mange birkenesinger har fått en kunnskapsmessig oppvåkning hva gjelder fornybar energi generelt og vindkraft spesielt etter at den tyske kraftgiganten E.ONs svenske datterselskap E.ON Vind AB lanserte planene om å bygge 57 vindmøller (jfr. konsesjonssøknaden) fordelt på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget.

Etter informasjonsmøter og leserinnlegg fra både ja- og neisiden i BirkenesAvisa, vet vi langt mer om forpliktelsene Norge har påtatt seg til å bygge ut vindkraft de nærmeste åra, hvor mye mer det koster å produsere en kilowattime vindkraft enn en kilowattime vannkraft, hvor store subsidier Staten bidrar med for å få vindkraftselskapene på banen og hvor mye av den planlagte vindkraften som kan dekkes inn ved opprusting av dagens vannkraftverk.

Vi vet en god del mer om hvor store vindmøller det er mulig å bygge, hvor brede veier som må anlegges for å frakte inn de store vindmøllebladene i terrenget, hvor mange kvadratkilometer natur som vil bli gjort om til industriområde og hvilken påvirkning vindmøllene vil ha på natur, dyre- og fugleliv, friluftsliv, fred og ro.

Men vi vet ikke nøyaktig hvordan en storstilt vindkraftutbygging vil påvirke Birkenes-naturen, nøyaktig hvor mange årlige skattemillioner kommunebudsjettet vil styrkes med eller hvorvidt den rene vindkraften fra heiene våre faktisk vil få noen betydning for miljøet. Til det er argumentasjonen fra begge sider for farget av egeninteresser.

Mandagens folkemøte i kulturarenaen på Valstrand ga heller ingen krystallklare svar, selv om både utbyggere, NVE og motstandere gjorde sitt beste for å belyse saken fra sitt ståsted. Oppmøtet og engasjementet bidro imidlertid til å understreke at dette er den vanskeligste og viktigste saken birkenespolitikerne har fått på bordet siden forslaget om å demme opp Tovdalselva på begynnelsen av 80-tallet. Saken inneholder en rekke problemstillinger som hver for seg ville vært viktige nok. Sammen blir de dynamitt.

Det er derfor ingen enkel oppgave birkenespolitikerne har foran seg når de skal bestemme om kommunen er for eller imot den planlagte vindkraftutbygginga. I likhet med Lillesands-Posten mener vi likevel de skal ta det ansvaret og ikke skyve det over på innbyggerne i form av en folkeavstemning, som Birkenes KrF foreslår. Saken har altfor mange og til dels kompliserte sider til det.

Kommende tirsdag reiser birkenespolitikerne på befaring til Fred Olsens vindpark på Lista, for å se og oppleve en vindmøllepark på nært hold. Befaringen er viktig for å gi beslutningstakerne et inntrykk av både synet og støyen en vindpark medfører. For andre høringsinstanser går fristen for å avgi uttalelse til E.ONs konsesjonssøknad ut 15. september. Kommunen vil etter all sannsynlighet få noe lengre tid på seg. Da får birkenespolitikerne også sjansen til å se hva andre høringsinstanser sier om saken før de fatter sin beslutning.

Sykkelsikkerhet

Trafikkreglene sier ingenting om hvor mange som kan sykle i bredden på en bilvei, men det burde være tommelfingerregelen for alle syklister å ligge på ei rekke så nær den hvite stripa som mulig, slik at det er enkelt for bilene å komme forbi. Også når man sykler ritt, men her må man se realitetene i øynene og legge til rette for at syklistene får en tryggest mulig ferd fra start til mål. Under søndagens birkenesrunde kom rekordfeltet samlet mot mål i hele veiens bredde. Likevel ble biler sluppet gjennom målområdet og mot syklistene. Det kunne fort blitt stygt. På forhånd hadde arrangørene prisverdig nok gitt klar beskjed om at syklistene måtte følge trafikkreglene. Når 50 rekordjagende syklister spurter om plasseringene er vi redd gode formaninger ikke holder. Neste år bør man stenge veien for biltrafikk de siste par kilometerne i de sekundene det tar feltet å komme seg til mål. Det tror vi bilistene også vil ha forståelse for.