Nytt flomvarsel

REGN: Meteorologene har utstedt OBS-varsel, og NVE flomvarsel. ILLUSTRASJON: Meteorologisk institutt

NVE hever flomvarselet til nest høyeste nivå.

Fra fredag til søndag ventes mye nedbør i Agder og deler av Telemark. Regnværet starter fredag, mens det meste av nedbøren vil komme lørdag, opp mot 100 millimeter lokalt.

«Dette vil føre til økende vannføring i vassdragene. Spesielt utsatt er bekker og mindre elver som reagerer raskt på regnværet. Tettbygde områder er også spesielt utsatt. Fredag er det de kystnære områdene som ventes å få mest nedbør. Lørdag trekker nedbøren lenger inn i landet», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For Agder kan det komme opp mot 170 millimeter nedbør i løpet av de tre dagene, og enkelte vassdrag i Agder kan nå oransje nivå på lørdag. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

«Anbefalte tiltak: Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere, følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no). Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring», skriver NVE.