NVE inviterer til vindkraftbefaring

VIL BEFARE HEIMDALSKNUTEN: Som en del av sluttbefaringen har NVE’s folk lagt inn en tur opp på Heimdalsknuten. Den som er interessert, kan bli med opp. Turen er beregnet til å vare en times tid. (Arkivbilde)

VIL BEFARE HEIMDALSKNUTEN: Som en del av sluttbefaringen har NVE’s folk lagt inn en tur opp på Heimdalsknuten. Den som er interessert, kan bli med opp. Turen er beregnet til å vare en times tid.  (Arkivbilde)

VIL BEFARE HEIMDALSKNUTEN: Som en del av sluttbefaringen har NVE’s folk lagt inn en tur opp på Heimdalsknuten. Den som er interessert, kan bli med opp. Turen er beregnet til å vare en times tid. (Arkivbilde)

NÆRING/MILJØ. Behandlingen av E.ON Vinds søknad om å få etablere tre vindparker med til sammen 57 vindmøller på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg i Birkenes går sin gang. Konsesjonssøknaden med konsekvensutredninger er levert og høringsfristen har gått ut. Birkenes kommune har for øvrig fått utsatt sin høringsfrist til november. Det er NVE som innstiller på om tillatelse skal gis eller ikke.
For at NVE’s ledelse skal få en oversikt over prosjektet, arrangeres det en såkalt sluttbefaring. Den vil foregå per buss i morgen. Underveis blir det fire stopp, der interesserte inviteres til å møte opp for å komme med synspunkter.
De fire stedene er Oggevatn stasjon (kl. 13.35), Heimdal, der sti går inn mot Heimdalsknuten (kl. 15.00), Senumstad bro (kl. 16.10) og Søre Herefoss (kl. 16.35).
Om noen trenger nærmere opplysninger, er det mulig å kontakte NVEs saksbehandler. Kontaktinformasjon finnes på Birkenes kommunes hjemmeside.