Ukas leder: Ja til vindmøller – eller?

RedaktørenSpenningen var like stor som publikumsoppmøtet i gymsalen på Folkehøgskolen da kommunestyret skulle vedta Birkenes kommunes høringsuttalelse til E.ONs konsesjonssøknad for inntil 57 vindmøller på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg. Saken har versert i media i lang tid, og generert en mengde med leserinnlegg som vi bare opplever i forkant av kommunestyrevalg.

Selv om motstanderne har vunnet en overlegen seier på leserbrevsidene, har meningene om den tyske kraftgigantens utbyggingsplaner vært delte. Debatten og avstemningen i kommunestyret viste at også det politiske miljøet i høyeste grad er delt i synet på om 25.000 mål mer eller mindre uberørt natur bør settes av til vindpark.

Debatten i kommunestyret viste at representantene har satt seg godt inn i saken. Innleggene fra talerstolen var i hovedsak velformulerte, og standpunktene etter vår mening velbegrunna, fra både ja- og nei-siden. Det er etter vår mening et tankekors at hele seks av 21 faste kommunestyremedlemmer hadde meldt forfall og måtte erstattes av vararepresentanter. Hvorvidt det fikk avgjørende betydning for utfallet av saken, kan vi bare spekulere i.

Noe spesielt var det dog at en Høyre-representant som hadde meldt forfall for god tid siden, meldte seg til tjeneste igjen samme dag som møtet gikk av stabelen. Enda mer spesielt blir det når denne representantens stemme vippet vedtaket i ja-sidens favør. Den innkalte vararepresentanten, som måtte følge debatten fra sidelinja, hadde nemlig varslet at han ville stemme nei.

Nå hadde den tilbakevendte Høyre-representanten sin fulle rett til å tre inn i kommunestyret igjen på kort varsel. Avstemningen foregikk derfor på lovlig vis, og flertallet valgte å gi sin støtte til utbyggingsplanene. Eller gjorde det egentlig det? Vedtaket som ble fattet kan nemlig tolkes i begge retninger. For hva mener egentlig kommunestyreflertallet når det tilrår ”en betinget konsesjon”? Det må etter vår oppfatning bety at kommunestyret anker avgjørelsen dersom NVE velger å gi E.ON konsesjon uten at sentrale vilkår er innfridd.

Det er ikke vanskelig å forstå ønsket om å sikre kommunen og grunneiere med bostedsadresse Birkenes størst mulig utbytte av utbyggingsplanene og ikke selge den naturmessige ”indrefileten” på billigsalg. Spørsmålet er bare om NVE i det hele tatt vil ta hensyn til ønskene.

Det er imidlertid bare ett av mange spørsmål som fortsatt står ubesvart i sagaen om vindkraftutbygging i Birkenes. Ikke uventet har ”Motvind – folkeaksjonen mot vindkraft i Birkenes” varslet at de vil anke til Olje- og energidepartementet dersom NVE gir konsesjon. Vil de få anledning til det? Og vil i så fall en anke føre fram? Dersom NVE velger å ta hensyn til kommunestyreflertallets ufravikelige krav om at Oddehei og Bjelkeberg må bygges ut først – vil det da fortsatt være interessant for E.ON å satse milliarder på en utbygging?

Det blir garantert spennende en god stund framover for den som er opptatt av vindkraftutbygging i Birkenes, om man er tilhenger eller motstander.