Gikk mann av huse for vindkraftmøte

Salen fylles: Noen minutter før møtestart er salen full. Representantene fra NVE har tatt plass foran til venstre, mens to av de tre E.ON-representantene sitter nede til høyre. Grunneier og utbyggingsmotstander Terje Aanesland er på vei opp for å finne seg en sitteplass. Det intense møtet skulle vise seg å vare i tre timer. Da hadde mange på forhånd tilbrakt en time i kantina, der informasjonsmateriell fra konsekvensutredningen var stilt ut.

Salen fylles: Noen minutter før møtestart er salen full. Representantene fra NVE har tatt plass foran til venstre, mens to av de tre E.ON-representantene sitter nede til høyre. Grunneier og utbyggingsmotstander Terje Aanesland er på vei opp for å finne seg en sitteplass. Det intense møtet skulle vise seg å vare i tre timer. Da hadde mange på forhånd tilbrakt en time  i kantina, der informasjonsmateriell fra konsekvensutredningen var stilt ut.

Salen fylles: Noen minutter før møtestart er salen full. Representantene fra NVE har tatt plass foran til venstre, mens to av de tre E.ON-representantene sitter nede til høyre. Grunneier og utbyggingsmotstander Terje Aanesland er på vei opp for å finne seg en sitteplass. Det intense møtet skulle vise seg å vare i tre timer. Da hadde mange på forhånd tilbrakt en time i kantina, der informasjonsmateriell fra konsekvensutredningen var stilt ut.

MILJØ/NÆRING. Med 130 frammøtte og en veritabel haglskur av kritiske spørsmål, demonstrerte lokalbefolkningen et stort engasjement i den største utbyggingssaken i kommunens historie.

Det er den tyske vindkraftgiganten E.ON som har lansert planene. En eventuell utbygging innebærer ikke bare milliardinvesteringer, arbeidsplasser og kommunale inntekter i form av eiendomsskatt, men også miljøkonsekvenser av et omfang som aldri tidligere har blitt sett i Birkenes. Ikke underlig at temperaturen var høy da NVE inviterte til informasjonsmøte i kulturarenaen på Valstrand mandag kveld.

«Showroom» i kantina

Lyddemonstrasjon: Rune Risdal lytter til E.ON's simulering av lyden vindturbinene genererer på ulike avtander. Støyen fra diskusjonsglade sambygdinger førte imidlertid til at lyttingen best lot seg gjøre ved å ta med headsettet utendørs.

Lyddemonstrasjon: Rune Risdal lytter til E.ON’s simulering av lyden vindturbinene genererer på ulike avtander. Støyen fra diskusjonsglade sambygdinger førte imidlertid til at lyttingen best lot seg gjøre ved å ta med headsettet utendørs.

Vakte Interesse: Det ble folksomt foran skjermen der konsulentfirmaet Rambølls 3D-animasjon av vindmølleparken ble vist.

Vakte Interesse: Det ble folksomt foran skjermen der konsulentfirmaet Rambølls 3D-animasjon av vindmølleparken ble vist.

Publikum hadde rikelig anledning til å sette seg inn i prosjektet gjennom å tilbringe tid i kantina på Valstrand, som for anledningen var omgjort til «showroom» for planene.

Mest interesse vekket nok 3D-filmen, der seerne kunne bli med på en reise langs veiene eller i terrenget for å få et inntrykk av hvordan vindmølleparkene ville framstå.
– Modellen har kostet E.ON flere hundre tusen kroner å utvikle, og kom etter krav fra Birkenes kommune, fortalte areal- og prosjektplanlegger Arild Syvertsen.
Ellers kunne publikum betrakte bildemanipulasjoner, lytte til en demo av vindturbinstøy på ulike avstander eller gå nærmere inn i prosjektplaner og konsekvensutredning. Representanter fra E.ON og innleide konsulenter fra Rambøll og Sweco var til stede for å svare på spørsmål.

Søknad, KU og høring

Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat som behandler søknaden fra E.ON. Prosessen er lang og omstendelig, og nå er det selve søknaden med konsekvensutredning (KU) som er på høring. Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. september i år.
– Det er to ting som dere skal forholde dere til nå. Det ene er ja eller nei til prosjektet, det andre er om dere mener at saken er tilstrekkelig opplyst slik at det kan fattes et vedtak, presiserte seksjonsleder i NVE, Arne Olsen.
Olsen ledet møtet med lavmælt myndighet, ikke fritt for endel underfundige kommentarer. Også NVE måtte stå til rette for tildels krasse påstander fra salen.

Nasjonale føringer

Klimapolitikk, EU’s fornybardirektiv og ordningen med grønne sertifikater for energiproduksjon er de bakenforliggende årsakene til at vindkraftprosjekter popper opp landet over. Fornybardirektivet sier at innen 2020 skal 67,5 prosent av Norges energiproduksjon være fornybar.
– På grunn av konkurransesituasjonen kommer NVE til å meddele flere konsesjoner enn det som kreves for å nå målet, opplyste seksjonslederen i NVE.
Prosjektleder Martin Westin i Sweco fortalte at planene i Birkenes var interessante på grunn av forventninger om gode vindforhold, greie atkomstmuligheter og ikke minst muligheten for nettilknytning. Han opplyste at den 100 meter høye målemasta, som skal gi mer presise opplysninger om lokale vindforhold, settes opp til helga.

Full talerliste

Stilte godt forberedt: Leder av Motvind-gruppa, Wiggo Svendsen, hadde sammen med andre medlemmer forberedt en rekke kritiske spørsmål og påstander, både til NVEs seksjonssjef Arne Olsen (t.h.) og saksbehandler Hilde Aass og til tiltakshaver E.ON's tre svenske  representanter.

Stilte godt forberedt: Leder av Motvind-gruppa, Wiggo Svendsen, hadde sammen med andre medlemmer forberedt en rekke kritiske spørsmål og påstander, både til NVEs seksjonssjef Arne Olsen (t.h.) og saksbehandler Hilde Aass og til tiltakshaver E.ON’s tre svenske
representanter.

Mange benyttet anledningen da NVE åpnet for at publikum kunne skrive seg på talelista for tre minutters innlegg. Engasjerte innlegg endte flere ganger med applaus fra salen. Etter styrken på applausen vil vi kanskje tippe at motstanderne dominerte.
– Vi er 900 hytteeiere på Ogge. Jeg får 26 møller rett i snuten, men «blir ikke berørt». Jeg har ikke tro på at lyden ikke blir plagsom, og hytta blir verdt null. Og det er livskvaliteten som rammes, sa hytteeier Daniel Bakken.
– Det som er verst, er at området er unikt. Og dyra har ingen talsmann, påpekte Wiggo Svendsen.
– Mi i Birkenes skal altså rasere vårt fineste område for et tysk selskap, med støtte fra våre skattepenger, resonnerte han videre.
Svendsen etterlyste blant annet argumentasjon fra utbygger og NVE om lønnsomheten, som han stilte seg svært tvilende til.
– Oppgradér vannkraften, det har lengre levetid og bedre økonomi. Dette er bare preik, sa han om E.ONs argumenter for økonomien i prosjektet.
– Selvsagt ser vi ikke bare på prisen nå, det ville være idiotisk. Vi har blant annet prognoser vi baserer oss på, repliserte Lise Toll fra E.ON.

Godt trent feltbiolog

– I KU’en står det at feltbefaringene for faunaen i alle områdene ble utført i løpet av én dag. Det er himla godt gjort, kommenterte veterinær Bjørnar Ytrehus en smule ironisk.
– Du har et poeng, han må være godt trent, svarte Olsen fra NVE til humring fra salen, og opplyste at de vil vurdere å be om tilleggsopplysninger på dette området.
Torstein Arne Svendsen hadde gått E.ON etter i sømmene, og mente at energigiganten ikke var så grønn som de likte å gi inntrykk av.
– Blant annet bygger de for tiden tre nye kullkraftverk i andre land, 30 % av produksjonen er kullkraft mot 3,8 % vind, hevdet han.
– Som et tyskeid selskap har vi en arv. Men framtidige investeringer går mest i vind og sol. Vi startet omlegging til grønnere energi i 2007, kontret Westin fra E.ON, mens NVE minnet om at dette også handlet om å oppfylle Norges miljømål.
– Støy og fysikk er komplekst, påpekte geofysiker Svein Utvågen fra Stavanger. Han var opptatt av fenomenet vindskygge og atmosfæreforhold, som gjør at støyretningen blir uforutsigbar.
– Det er en form for russisk rullett. Hvem kommer til å bli alvorlig plaget, spurte han retorisk.
En rekke andre spørsmål ble reist, både om sannsynligheten for ekspropriasjon, riktigheten av anslaget om skatteinntekter for kommunen, etiske problemer omkring råvarer fra Kina, sikkerhetsavstander for iskast fra turbinvingene og mye, mye mer.
Naturfotograf Jan Thomassen sparte ikke på kruttet i sitt engasjerte innlegg:
– Det er et helvete som settes i scene, sett med skogsfuglens øyne. Jeg er en ressurs, og jeg er veldig skuffa over å ikke ha blitt kontakta. Og dere politikere – om dere satser profitten på et så kortsiktig prosjekt, kan dykken ta hatten og gå!
– Ja, en skal lete godt for å finne en positiv høringsuttalelse til vindkraftprosjekter. Men husk at lange epos som høringsuttalelser ikke er så viktig, hegn om det dere synes er viktig, kommenterte NVE’s Arne Olsen til slutt.