NVE-nei til kraftverk

FORTSATT FOSS: Det blir fortsatt vann i fossen dersom kraftverket realiseres. Fra venstre Einar Sofienlund fra Herefoss Energi, Torunn Ostad (H), statsråd Terje Søviknes (Frp), Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og Odd Gunnar Tveit (Frp).

NVE avslår konsesjonssøknaden til to kraftverk i Tovdalselva.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslår konsesjonssøknaden fra både Herefoss Energi og Norsk Vannkraft. De to selskapene har søkt om å bygge kraftverk i henholdsvis Herefoss og Hauglandsfossen i Froland, like nord for kommunegrensa.

«NVE avslår søknadane om løyve til å byggje Herefoss kraftverk og Hauglandsfossen kraftverk fordi ei gjennomføring av tiltaka vil svekke verneverdiane i vassdraget», står det i vedtaket.

NVE har vurdert de to søknadene samla for å kunne gjøre en helhetlig vurdering av konsekvensene for det verna vassdraget. Søknaden tilknyttet Herefoss avslås på grunn av negative konsekvenser for laks, mens søknaden tilknyttet Hauglandsfossen avslås på grunn av negative konsekvenser for landskap og kulturminner.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) befarte Herefoss i mai i år. Da kom det fram at grunneiere og Herefoss Energi ønsker å bygge et kraftverk med en effekt på tre megawatt, det tredobbelte av hva som i utgangspunktet tillates i et verna vassdrag.

Konsesjonssøknaden som nå er avslått av NVE dreier seg imidlertid om et kraftverk med en effekt på 0,99 megawatt, og en forventet årsproduksjon på 7,5 gigawattimer.

Spesifikasjonen er omtrent de samme for Hauglandsfossens vedkommende. Både Froland kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen har tidligere uttalt seg negative til det kraftverket.