klima
Styrking av demokratiet

En kommune kan ikke løse klimakrisen alene, men alle kan gjøre sitt, og samtidig bygge lokalsamfunn det er godt å bo i.