Gjør lite for klimaet

KLIMAGASS: Arealplanlegger Øyvind Raen i Birkenes kommune.

Kommunestyrets klimaskeptikere skapte debatt.

– Vi kan ikke fortsette å diskutere dette, for det er jo FNs klimapanel som har bestemt dette. Det er viktig å merke seg at flere tusen forskere står på utsida av klimapanelets konklusjoner, sier Trygve Endresen (H) i kommunestyret torsdag.

Arealplanlegger Øyvind Raen i Birkenes kommune har nettopp redegjort for Paris-avtalen når det oppstår en diskusjon i kommunestyret. I Paris ble som kjent store deler av verdens nasjoner enige om å begrense utslippet av klimagasser for å unngå en global oppvarming.

– Mange forskere sier at Co2-utslippet er konstant, og at det er sola som bestemmer oppvarminga av jorda. Det hevdes også at Paris-avtalen er mer politisk enn vitenskapelig, sier Nils Olav Eikenes (H).

Helt klart politisk

Raen gir ham rett i det. Avtalen er utelukkende politisk, påpeker arealplanleggeren.

– En avtale som inngås mellom land er politisk, men forskninga bak er vitenskapelig, sier Raen.

Endresen følger opp med spørsmål om det ikke finnes fordeler av store mengder Co2 i omløp.

– Denne gassen er jo en av de viktigste vi har på jorda, og uten den dør vi. Den er blant annet veldig viktig for matproduksjon, sier representanten fra Høyre.

Raen gir også Endresen rett, og forteller at mer Co2 fører til mer vekst i naturen.

Bør ikke si opp

– Problemet er at klimaendringene fører til at noen steder blir for tørre, andre steder for våte, og andre steder igjen sliter med andre problemer, sier Raen.

Linda Hye (Ap) bryter inn, og slår fast at Birkenes i alle fall ikke bør si opp Paris-avtalen. Det leder forsamlinga inn på rett spor. Nemlig hva Birkene kommune kan gjøre for å redusere klimautslipp.

– Vi vet ikke hvor store utslipp kommunens står for, og det gjør det vanskelig å måle effekten av ulike tiltak. Det er mulig å lage et klimaregnskap, og det er nok noe både bedrifter og kommuner bør tenke på, sier Raen.

Birkenes gjør lite

Han jobber for tida i halv stilling med å utarbeide et klimaveikart for Agder. Dette veikartet vil gi kommuner og fylkeskommune noen råd og veiledninger om hva de bør gjøre for å ta ansvar lokalt.

– Vi gjør veldig lite i Birkenes i dag, og spørsmålet er hva vi skal gjøre med det. Vi er forpliktet til å arbeide med dette gjennom lovverket og internasjonale avtaler, sier Raen.

Endresen vet hvor det bør settes inn tiltak. Han ser mot Birkenes havn, ofte omtalt som Kristiansand.

– En cruisebåt bruker enormt mye Co2, og der kan man gjøre store ting sammenlignet med andre områder. Tenk på alle båtene som ligger langs havna og forurenser, sier Endresen.

Raen er enig i at alle verdens båter slipper ut mye klimagasser. Han påpeker også at det allerede i dag gjøres et godt stykke arbeid med å redusere utslippene i havna, og understreker at det er viktig at alle gjør sitt for å redusere utslipp.

– Vi kan selvsagt se på hva andre bør gjøre, men vi må også se på oss selv. Som kommune bør vi også hjelpe bedrifter og andre aktører til å redusere sine utslipp, sier Geir Colbjørnsen (KrF).

NED: Fra 2015 til 2016 gikk CO2-utslippene noe ned. Men norske klimagassutslipp har økt med 3 prosent siden 1990. GRAFIKK: Nyhetsgrafikk.no