Kari Vilde Risvand


RWE og naboene

Var det noen som spurte berørte naboer før vindkraftplanene ble satt i gang?