Leserinnlegg fra Kari Vilde Risvand: – Demokratiet i Birkenes: parkert

 

For noen år siden arrangerte Birkenes kommune en tur til utbyggingsområdet på Oddehei/Bjelkeberg. Det var åpen påmelding for alle som ville delta. Noen dager etter turen spurte jeg ordføreren om hvorfor kommunen hadde valgt det multinasjonale konsernet RWE (da Eon) som utbygger. Han svarte at det var fordi det ikke fantes noen norske.

Jeg spurte dessverre ikke hvilken prosess kommunen hadde hatt før de valgte RWE.

Men jeg tenkte: når en liten, fattig kommune som Birkenes inngir seg med en helprofesjonell internasjonal aktør som RWE, er det som å leke med fyrstikker, med lokaldemokratiet som innsats.

Vi har jo stadig lest i avisene at RWE ikke ligger på latsiden, og hvordan det har gått, viser 2 referater fra et møte RWE hadde med kommunen mandag 1. februar i år.

 

Deltakere i møtet var:

Kjell Rune Nakkestad, lokal representant for RWE

Iris Eski, prosjektleder Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk – RWE

Lars Borisson, leder development Onshore Nordic – RWE

Erik Sneve, administrerende direktør Magnora ASA (har fått kontrakt på utbyggingen)

Haakon Alfstad, investeringsdirektør Magnora ASA

Peter Aall Simonsen, RWEs advokat, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

 

Gyro Heia, ordfører Birkenes kommune

Anders Christiansen, varaordfører Birkenes kommune

Dessuten:

Erlend Hareide, politisk sekretær Birkenes kommune (Referent)

 

Hvordan er det mulig at kommunen kan arrangere et møte med så ensidig deltakelse?

Hvem skal ivareta berørte innbyggere og hvem skal ivareta naturverdiene i Birkenes når utbygger har fått full bestemmelsesrett?

Det sies at RWE (daværende Eon) tok kontakt med berørte grunneiere allerede i 2012.

Det hadde vært interessant å vite hvordan prosessen foregikk fra da av og til vedtaket om utbygging i RWEs regi foregikk. Det virker som om RWE har oppført seg som en elefant i rommet i minst 9 år, inntil de nå ser ut til å kunne gjøre som de vil.

Den som vet mest om dette, må være nåværende varaordfører Anders Christiansen.

En redegjørelse fra ham om prosessen fra A til Å, ville vært veldig fint.

Jeg håper vi får den, så vi kan se selv at ikke demokratiet i Birkenes er parkert.

 

Kari Vilde Risvand

__________

Leserinnlegg