Støyundersøkelse et minimum

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Det tyske selskapet RWE har fått konsesjon til å bygge vindkraftverk i Birkenes.

I den forbindelse har berørte beboere sendt en bekymringsmelding til kommunen hvor de ber om at det utarbeides en helsekonsekvensutredning av støyen fra vindkraftverket.

Helseutredning har imidlertid tidligere og nåværende kommuneoverleger Pricilla Hilton og Dagfinn Haarr sagt nei til fordi de mener boligene ligger så langt unna at det ikke blir noe problem.

Naboene har også bedt om at det blir laget nye støysonekart av et uavhengig norsk firma som kjenner topografi og værforhold her. RWE benytter et svensk firma til å utarbeide såkalte støysonekart. Dette baseres fullt og helt på beregninger, ikke konkrete målinger. Vindmøller på 220 meter er heller ikke tidligere satt opp her i landet.

Legene sier ja til utarbeidelse av en uavhengig støysoneutredning, på RWEs bekostning. Dette bør de sette alt inn på å få realisert!

I sitt svar henviser Dagfinn Haarr til NVE som har fått i oppdrag å lage mer enn 15 rapporter om ulike temaer tilknyttet vindkraftutbygging. Ett av temaene er nabovirkninger, som omhandler støy. Det interessante med både denne og andre utredninger, er at den forskningsbaserte kunnskapen som faktisk finnes, blir relativisert. Enten er det for få forsøkspersoner, eller så er ikke resultatene signifikante. – Subjektive oppfatninger av støy, vil NVE ikke legge vekt på. De har godkjent minst 100 vindkraftverk, så den såkalt usikre kunnskapen er hele tiden kommet utbyggerne til gode.

I en kronikk i Fædrelandsvennen like før jul påpeker Tor Punsvik at NVE fikk knusende kritikk av Miljødirektoratet i 2015 fordi håndteringen av utbyggingssøknader er for dårlig. Likevel har de fortsatt å gi konsesjoner på løpende bånd.  Regjeringen vil dette. De har greid å få nordmenn til å tro at vindkraft er i tråd med FNs klimarapport. FNs naturrapporter, som sier at vi må legge om vår livsstil totalt, og at det er den økonomiske veksten som er årsaken til den ulykksalige situasjonen vi nå befinner oss, er det ingen som snakker om. Nå skal vi ha grønn vekst og såkalt grønn energi, hvilket er en stor illusjon på toppen av det hele.

Jeg vil oppfordre Birkenes kommune til å kreve at RWE betaler for at det blir gjennomført en uavhengig støyundersøkelse slik kommunelegene krever. Som et minimum.

Dessuten: I forhold til ødeleggelsene, kommer kommunen til å tjene minimalt på vindkraftverket. I motsetning til RWE. Derfor bør RWE betale for Senumstadbrua sammen med fylkeskommunen. Dessuten: Kommunen har en meget dårlig avtale med RWE. Nå skal RWE bygge større enn de har fått konsesjon til å tjene mer. Derfor må kommunen reforhandle avtalen

Kari Vilde Risvand