Infralyd fra vindkraft

Berørte i Sirdal reagerer allerede på støy, før turbinene er i full drift.

Jeg hadde et innlegg i Birkenesavisa, Lillesandsposten og Fædrelandsvennen i uke 2 angående kommuneoverlegene Hilton og Haarrs svar til innbyggere som blir berørt av en eventuell utbygging av vindkraft i Birkenes. Kommuneoverlegene mener det ikke er behov for en helseundersøkelse som innbyggerne ber om med hjemmel i folkehelseloven.

Overlegene svarer at det ikke er nødvendig fordi vindmøllene kommer for langt vekk.

En uavhengig støyundersøkelse anbefaler de imidlertid.

Jeg har fått en reaksjon på min artikkel vestfra. I Sirdal er det gitt konsesjon til ett vindkraftverk, og søkt om et annet vindkraftverk med i alt 100 vindmøller. De 50 første blir 220 meter høye. De neste 50 blir 250 meter høye, om de får konsesjon. Nå er noen av de første satt i prøvedrift, og de berørte reagerer på at lydnivået er høyt, også langt vekk. Selv om møllene foreløpig ikke går for fullt.

Det er grunn til å spørre om vindkraftutbyggeres støymålinger er til å stole på. I Norge har vi også det problem at myndighetene ser bort fra lavfrekvent lyd/infralyd (0,2 -15 hertz). Dette er basslyd som vi ikke hører med våre ører, men den virker på kroppen. Både Danmark og Sverige har støygrenser for lavfrekvent lyd. Norge anser det ikke som nødvendig.

En finsk undersøkelse fra 2016 bekrefter en tysk undersøkelse fra 2012/16 om infralyd. Resultatene er statistisk signifikante.

Hovedresultatene er:

  • Infralyd har skadelige effekter i en avstand 15 til 20 kilometer fra vindmøllene.
  • De alvorligste effektene kommer nærmere enn 15 kilometer
  • Risikoen avhenger av naturomstendighetene
  • Effektene avhenger av høyde og styrke på turbinene
  • Risikoen øker ved langtidspåvirkning
  • Infralyd beveger seg i alle retninger

Helsemessige konsekvenser kan være:

  • Søvnforstyrrelser
  • Smerter
  • Tretthet
  • Kvalme og brekninger i alvorlige tilfeller. Likedan synsforstyrrelser og lignende.

NVE skriver ikke noe annet om infralyd enn at Folkehelseinstituttet mener den dekkes av de øvrige støyforskriftene.

Jeg takker ordfører Gyro Heia for at hun har sagt nei til møte med utbyggeren Zephyr som vil bygge et nytt vindkraftverk her i kommunen. Samtidig vil jeg be ordføreren innstendig om å sørge for at det gjennomføres en uavhengig støygransking, betalt av RWE. Den kan jo nå utføres reelt i Sirdal. Kommuneoverlegen bør sette alt inn på det samme.

Kari Vilde Risvand

Birkenes