Harald FlaaStor giverglede

Birkenesingene ga så det monna under søndagens TV-aksjon til inntekt for Kirkenes Bymisjon, selv om bøssebærerne møtte mange stengte dører på sin vei.