Kulturhuset på Birkeland

GAVE: Jubel og flagg når banksjef Harald Flaa overrekker sjekken til Ivar Aanesland.

Så har Birkenes sparebank vært på ferde igjen.  For et par år siden var det en undersøkelse som viste at Birkenes sparebank var den aller beste til å dele ut gaver til gode formål i lokalsamfunnet.  Det er ikke noe som tyder på at dette har forandret seg.

I forbindelse med befaringen lanserer banksjefen et nytt begrep som han mener er passende.

– Fra nå av skal dette konsekvent kalles Kulturhuset Birkeland bedehus, for det er imponerende å se hvor mange lokale og endog norske kulturpersonligheter innen sang og musikk som har trådt sine barnesko her, sier banksjef Harald Flaa.

– Det er ikke lett å beskrive hva bedehuset har betydd for bygda opp gjennom tidene. Kulturhuset Birkeland bedehus utvikler gode mennesker og skaper liv og røre og engasjement.  Dette er nyttig, og vi vil gjerne at Kulturhuset Birkeland bedehus også skal kunne bidra i fremtiden.  Derfor var det ikke vanskelig å bevilge 200 000 kroner av de midlene som trengtes for tiltrengt opp-pussing, sier banksjefen.

Hvert år deles det ut penger til drift av forskjellige lag og foreninger i kommunen.  Men banken har også et gavefond som kan brukes til prosjekter som skaper verdier over tid, og det er fra dette fondet at midler til opp-pussing av Kulturhuset Birkeland bedehus er tatt.

Det første bedehuset på Birkeland ble visstnok bygget i 1898.  Etter 78 år var det imidlertid så tæret av tiden tann at det ble bygget nytt. Det nåværende bedehus ble bygget i 1976 og renovert etter en brann i 1989.

– Nå var imidlertid tiden moden til en ny storvøling og det ble søkt om midler til å få renovert kjøkken, peisestue, matsal og utelys, sier Ivar Aanesland som forteller at slitasjen er stor, for det foregår noe omtrent hver eneste kveld.

Arbeidene ble kalkulert til å koste i overkant av 700 000 kroner.  Dugnad er et vesentlig begrep for å få gjennomført så mye for en så rimelig penge.  Og det er blitt flott og fint på alle måter.

– Men det er alltid noe å ta tak i, så det er ikke tid til å hvile, sier Ivar Aanesland som sitter i styret for bedehuset og står i spissen for dugnadene.

I forbindelse med overrekkelsen på øvelsen til ungdomskoret Cresendo blir banken behørig takket både av representanter for styret og av ungdommene som bruker huset og roper høyt hurra for banken og banksjefen.

– Men vi på Birkeland har også god grunn til å takke for alle «jamenneskene» som finnes på Kulturhuset Birkeland bedehus, og da er det fint at vi også kan bidra, sier Harald Flaa.