Gavedryss fra banken

DRIFT: Bedehuset på Birkeland mottar 10.000 kroner. Midlene skal brukes til drift og vedlikehold. På bildet: Formann på bedehuset Ivar Aanesland og banksjef i Birkenes Sparebank Harald Flaa.

DRIFT: Bedehuset på Birkeland mottar 10.000 kroner. Midlene skal brukes til drift og vedlikehold. På bildet: Formann på bedehuset Ivar Aanesland og banksjef i Birkenes Sparebank Harald Flaa.

Over 50 lag og foreninger i kommunen får tildelinger fra Birkenes Sparebank. På bedehuset kommer pengestøtten godt med.

– Det er jo litt av det som gjør en sparebank spesiell. Det er moro når vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet, sier banksjef i Birkenes Sparebank Harald Flaa.

Den årlige gaveutdelingen til lag og foreninger på bygda er på om lag 500.000 kroner. I tillegg kommer bankens gavefond hvor det deles ut større beløp på bakgrunn av søknader. Totalt for regnskapsåret 2015 ble det tildelt 2,75 millioner kroner.

– Sparebanken eies av lokalmiljøet, og da skal og bør eierne få utbytte. Vi er også en solid bank som har mulighet til å dele av overskuddet, sier han.

Blant dem som mottar midler fra banken er Bedehuset på Birkeland. De får 10.000 kroner.

– Det kommer veldig godt med. Pengene vil bli brukt til drift og vedlikehold, sier formann Ivar Aanesland.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!