Avklaring om Tobias jorde

TOBIAS JORDE: Krukke på Tobias jorde.

Jeg har fått tilbakemeldinger på at det trengs avklaringer i forbindelsen med bruken av Tobias Jorde.

Jeg har helt siden jeg ble ordfører ønsket at jordet skal bli et samlingsted for Birkenes sin befolkning.  Det arbeidet er vi i full gang med. Vi har fått en scene gitt av familien Foss, vi har fått nye lekeapparater, vi har fått nye urner med blomster og vi har fått lagt til rett for skilek på vinteren.

For at vi fortsatt skal få utviklet Tobias jorde til å bli enda mer attraktivt så tok kommunen initiativet til å lage en plan for jordet.  Der ble innbyggerne involvert gjennom oppfordring til innspill. Vi hadde også møter med elever på skolene. Denne planen har tre faser som vil bli gjennomført etter hvert som vi får mulighet. Denne planen ble enstemmig godkjent av kommunestyret 23. mai i år.

Nå er det slik at selv om en plan er vedtatt, så kan det ta mange år å få gjennomført den. I fase 3 er det foreslått planer om isbane, skatebane, balløkke, bordtennis og eventuelt stort sjakkspill. Disse aktivitetene er det naturlig å sette på en flate/såle.

Tanken var da at dette var en mulighet til å framskynde planene med mange år, kanskje ti år.  Her var også muligheten for å koble på et offentlig toalett. Ett offentlig toalett som ikke ligger inne i planene før i fase 3. Prisen for det hadde vært å la et midlertidig kontorlokale på cirka 50 kvadratmeter stå i to år. Jeg vil også nevne at dette kontorlokale skulle vært bygd helt lokalt. Lokalt tømmer, lokale vinduer og dører, brukt fornybare løsninger innen bygg og drift.

Jeg legger ingen prestisje i dette utspillet. Det var utlukkende gjort for å fremskynde et kommunestyrevedtak i tillegg til å utnytte ressursene. Kontorlokalene kunne vært brukt til ei eventuell varmestue på Toplandsheia.

Etter møte vi hadde i styringsgruppa har jeg videreformidlet til Eon at det er lite aktuelt for kommunen å stille med kommunal tomt. Eon vil derfor se på andre muligheter for tomt.

Tobias jorde har alltid vært viktig for meg. Helt fra det ble valgt som tusenårssted. Derfor må vi fortsette å utvikle jordet. Det vil aldri være aktuelt å bygge det ned.

For spesielt interesserte så kan dere gå inn på Birkenes kommune nettsider og velge politiske møter, og finne fram kommunestyret 23. mai og sak 45/19 som gjelder utvikling av Tobias jorde. Der ser dere hva som er vedtatt.

Anders Christiansen

Ordfører i Birkenes, Ap