Starten på noe stort

FRIKIRKA: Vemund Ruud, her fotografert i frikirka på Strøget.

Engesland tjener mest på et innovasjonshus i Birkeland sentrum.

Dette fordi Eon må ha nærhet til treindustrien i kommunen. Det er treindustrien sammen med Eon som har størst potensiale til å skape nye arbeidsplasser, med ringvirkninger til hele kommunen. En energigigant og en treindustri kan bli starten på noe stort.

For å trigge til innovasjon, altså til at nye ideer dukker opp, blir realisert og kommer noen til nytte, så må man gjennom etablering av et innovasjonshus ha klare tanker for hvordan dette skal skje. Den fysiske avstanden mellom de ulike aktørene som skal samhandle er avgjørende.  Det er mennesker dette handler om, et hus er bare et hjelpemiddel for å koble de riktige aktørene. Derfor må det ligge mest mulig sentralt, både i selve kommunen men også i forhold til annen relevant næring i regionen.

Hvis derimot poenget er å få et par nye arbeidsplasser til Engesland og sambruk av driftsbygningen -så kan bygget legges der, men da kan det etter min mening ikke kalles et Innovasjonshus.

Birkenes har muligheten til å ta en posisjon i regionen.

Vemund Ruud