Innovasjonshus på Engesland

Engesland: – Vi håper fremdeles på lager og administrasjonssenter på Engesland, sier Trond Eirik Jaabæk i samtale med Iris Eski og Martin Westin fra Eon.

Kjære politikere! Dere skal igjen ta viktige valg på vegne av innbyggere i Birkenes kommune.

Denne gangen er det hvordan kommunen best skal utnytte ressurser som følger med vindkraft-satsingen i kommunen.

Det har vært møter på møter omkring dette. Selv deltok Engeslandstunet på et møte rett før sommeren i år. Det ble invitert til dialogmøte. Det er viktig å lytte til hverandre, og dere skal ta vare på alle kommunens innbyggere. Jeg synes det var klokt å invitere til dialog mellom sentrum og periferi, og vi hadde et godt møte.

Det er viktig at dialogen fortsetter, derfor fremmer vi våre argumenter her til allmenn opplysning!

På Engesland har vi jobbet hardt og lenge med å få til vekst og utvikling i bygda.

Vi har utarbeidet en mulighetsstudie og planlagt området sammen med kommunen – alt ligger til rette for solid investering på Engesland.

Hvorfor skal dere legge innovasjonshuset til Engesland? Dere ønsker at Engesland skal være et av kommunens sentra. Skal det være det, trenger vi å se politisk vilje til å satse på Engesland. Enkelte vedtak den siste tiden har skapt oss hodebry. Uten å nevne enkeltsaker er det liten tvil om at vi av og til lurer på om vi blir regnet med i det gode selskap.

Et innovasjonshus på Engesland vil bety enormt mye for bygda, og for kommunen! Kontorlokaler og møterom som Eon trenger er allerede tegnet og godt forberedt midt i Engeslandstunet. Disse fasiliteter vil bygges sammen med ny etterlengtet butikk. Hele konseptet vil inngå i en satsing på Engesland som en bærekraftig og selvberget liten landsby. Tunet vil invitere mennesker til å bo i et miljø der det å leve tett på naturen, dyrke sin egen mat og å leve miljøvennlig blir viktig.

Rapporter fra FN om mennesker bruk av naturen fikk daværende generalsekretær i 2005, Kofi Annan, til å gi følgende viktig beskjed til verdens befolkning: “Lær barna dine å dyrke poteter.” Vi ønsker å ta denne oppfordringen på alvor. Uansett hvor man bor på kloden, er det en økende oppmerksomhet omkring naturen og menneskers avhengighet av den. Derfor inngår vi og i en global satsing som jeg tror de fleste applauderer. Dette vil bety noe for kommunen og.

En fremtidsrettet landsby som vi ser for oss, vil vekke oppmerksomhet langt utover kommunens, og fylkets grenser. Vi har fått stor oppmerksomhet for planene våre – dette vet dere om, og dere har nå tidenes mulighet til å ta del i denne fremtidsrettede satsingen.

På Birkeland vil et innovasjonshus passe godt inn i planene om utvikling i kommunen. Det er ingen tvil om det. Argumenter om at ny næring må plasseres i nærheten av eksisterende næring for å få best mulig uttelling, er utvilsomt et godt poeng. Hva vil det så si for kommunens innbyggere? Det vet jeg ikke og har heller ikke hørt noe om.

En lokalpolitiker sa en gang at på Birkeland vil det meste gå av seg selv, her har vi tilflytting og næringslivsinteresser, og det vokser. På Engesland er det annerledes, det vet vi. Vi trenger hjelp av dere og hele kommunen. På Birkeland vil et innovasjonshus neppe føre til den store forskjellen for folk flest, mens for oss vil et innovasjonshus sette i gang en utvikling som vil få mye å si for hele bygda.

 

Trond Eirik Jaabæk

Daglig leder, Engeslandstunet