Eon-huset til Engesland

NÆRINGSMØTE: Delegasjonen fra Vegusdal på næringsmøtet på Røyland gård gjorde sitt for å overbevise politikerne om at Vegusdal trenger innovasjonshuset til Eon. Stående fra venstre er Gunnar Sagstuen, Frank Sagstuen, næringsrådgiver Arild Tveide, ordfører Anders Christiansen (Ap), og Trond Eirik Jaabæk. Til bords sitter kommunalsjef samfunnsutvikling Halvor Nes og innleid konsulent for Eon, Kjell Rune Nakkestad.

Hurtigarbeidende gruppe arbeider med skisse for aktuell løsning, og orienterer i dette leserinnlegget.

I mange år har ildsjeler i Vegusdal arbeidd for å få driftsbygningen til E.ON sin nye vindmøllepark lagt til Engesland. E.ON bekrefter at driftsbygningen kan ligge på Engesland like godt som på Birkeland, men vil lytte til Birkenes kommunes råd når de avgjør stedsvalget. I tillegg til å huse driftssentral og materiallager for vindmølleparken åpner E.ON for at bygget kan brukes til lokal innovasjon og næringsutvikling.

Det er derfor viktig hvordan politikerne i Birkenes stiller seg nå. Uten aktiv støtte fra ordfører og kommunestyre vil Engesland tape – igjen. Hvor blir det av distriktspolitikken i Birkenes? Birkeland og de kystnære delene av kommunen greier seg alltid. I de ytre delen av kommunen fins mange arbeidsplasser, og det går greit å pendle til byene på kysten. Verken skole eller matbutikk er truet på Birkeland.

Sånn er det ikke på Engesland. Her trengs det drahjelp fra fellesskapet. På Birkeland vil E.ON-bygget være ett blant mange andre gode tiltak. På Engesland har kommunen en sjelden mulighet til å støtte opp under et unikt tilskudd til næringsliv og bosetting.

Ei hurtigarbeidende arbeidsgruppe har nå satt seg fore å vise hvordan et E.ON-hus på Engesland kan virkeliggjøres. Man arbeider etter ei liste på seks punkt:

  1. Er E.ON-huset viktig for Engesland? Ja, utvilsomt. Både de tre til fire arbeidsplassene og innovasjonshuset er viktigere for Engesland enn for Birkeland.
  2. Er det fortsatt juridisk og politisk mulig å legge E.ON-bygget til Engesland? Ja, stedsvalget er ikke gjort. Men det avhenger at ordfører og lokalpolitikere i Birkenes er villige til å stille opp for Vegusdal-samfunnet.
  3. Finnes det ledig tomt på Engesland? Ja, deler av Engeslandstunet sin eiendom på Engesland kan brukes til dette formålet. Kanskje kan også andre næringsarealer gjøres tilgjengelig.
  4. Hvordan kan man spisse driftskonseptet for et innovasjonshus på Engesland? Det har lenge foregått mye kreativ næringsvirksomhet i Vegusdal innen landbruk, reiseliv, lafting og utmarksnæringer. I det siste har særlig Røyland gård hatt framgang med forskning og nyskaping rundt lokalmat for det internasjonale markedet. Arbeidsgruppa er i gang med å utvikle et komplett konsept for et ressurssenter for naturbaserte næringer og bygdeutvikling. Dermed blir E.ON-huset på Engesland et utstillingsvindu for hva E.ON kan få til i samarbeid med lokalsamfunn over hele Nord-Europa.
  5. Hva er forholdet til «Engeslandstunet»? Arbeidsgruppa vil først og fremst sikre seg E.ON-huset til Engesland. Dersom Engesland blir valgt, kan elementer av det planlagte «Engeslandstunet» bli realisert i samarbeid med E.ON og inngå i det nye innovasjonshuset.
  6. Hvordan kan vi sikre flertall for Engesland i kommunestyret og blant folk flest i Birkenes? Arbeidsgruppa vil avklare med kommunens administrasjon at det står klar ei tomt til E.ON-huset på Engesland. Politisk vil man arbeide for at et flertall i kommunestyret stemmer for Engesland som lokalisering for E.ON-huset. Videre vil arbeidsgruppa ha kontakt direkte med E.ON for å tilpasse tilbudet på Engesland til selskapets behov.

I løpet av de nærmeste ukene legger arbeidsgruppa fram ei skisse til utforming og arealdisponering for et driftsbygg på Engesland til under 20 millioner kroner. Tilsvarende vil konkrete planer for organisering og aktiviteter i innovasjonsdelen legges fram før sommeren.

Gunnar Sagstuen

Thor Daniel Aas

Frank Sagstuen

Trond Eirik Jaabæk

Ole Morten Vegusdal

Arnt Olav Furholt

Torbjørn Bjorvatn