Uforståelig forslag

SP: Gyro Heia er Senterpartiets ordførerkandidat til kommunevalget 2019.

Eons kontorlokaler kan ikke bygges på Tobias jorde!

Å plassere midlertidige kontorlokaler til Eon på Tobias jorde er for meg ubegripelig unødvendig, og jeg er trygg på at jeg har Birkenes Senterparti i ryggen i denne meningen.

Gjennom flere år har kommunen arbeidet for å lage et trivelig og inkluderende fellesområde hvor folkene i bygda og kommunen for øvrig, kan møtes både sporadisk og ved ulike arrangement. Hvorfor ordføreren da plutselig ønsker å plassere kontorlokaler på Tobias jorde, er for meg ganske uforståelig.

Argumentet er at grunnsålen til et bygg kan benyttes til skøytebane i ettertid. Men det vil være å forskuttere for et tiltak som ikke er endelig vedtatt politisk, eller vurdert fremtidige driftskostnadene på. Her mener jeg ting bør komme i riktig rekkefølge.

Foruten Tobias jorde, er Tomta midt i sentrum også løftet opp som et alternativ. Jeg mener også at denne plassen er uklok å benytte til et kortsiktig bruk av bygg. I tillegg må man her bruke mye penger for å tilrettelegge for vann og kloakk.

Men jeg er enig i at kommunen bør se på muligheten for å få et bygg, betalt av Eon, til fornuftig bruk i ettertida. Og jeg må si meg enig i Ole Morten Vegusdal (V), sitt forslag om å la det bygges slik at kommunen senere kan bruke det som bolig for personer med rus og psykiske lidelser. På denne måten slipper kommunen unna noe av de rimelig store investeringskostnadene til nettopp slike tiltak i fremtiden.

Det er ikke det at jeg ikke er for at det skal komme en varmestue på Toplandsheia, men i akkurat denne saken mener jeg det er på sin plass at politikerne prøver å sikre at et slikt bygg, kan bidra til å redusere kostnadene til et fremtidig investeringsbehov for lovpålagte oppgaver fremfor ei varmestue.

Vi i Senterpartiet tenker at det kanskje er andre tiltak på Toplandsheia og omegn som er viktigere å støtte.

Men hvor skal bygget settes opp da? Den store grusplassen ved siden av kommunehuset er tiltenkt bygninger for formål knyttet til rus og psykisk helse. Kanskje dette er den riktige tiden til å skape litt aktivitet her?

Dette tror jeg også ble fremmet av Linda Hye (Ap) når alternativer for plassering av Eons kontorlokaler ble drøftet. Om man hadde benyttet deler av denne tomta, ville Eon fått sitt bygg plassert, fortsatt sentralt, på Birkeland. Tobias jorde fikk stå i fred, og kommunen kunne benyttet bygget til andre formål i etterkant, uten å kanskje måtte flytte på det, noe som betyr kostnader spart.

Det kunne til og med tjent som en frivillighetssentral på sikt om man ikke ønsket å benytte det til rus og psykiatri bolig. Skulle ikke dette være et bra nok forslag til plassering, er jeg sikker på at det finnes private næringsaktører som mer enn gjerne stiller opp med arealer til kontorfasiliteter til Eon.

Mulighetene er mange, men man må bare sikre seg at politikerne tar noen gode valg både for innbyggerne og tjenestene som skal leveres, samtidig som Eons behov for kontorlokaler blir ivaretatt.

Vi i Senterpartiet ønsker tjenester nært folk, men vi trenger ikke Eons midlertidige kontorfasiliteter så tett innpå folket som på Tobias jorde. Tobias jorde er laget for å fremme trivsel for innbyggerne i Birkenes kommune, ikke for å huse Eons ansatte!

Gyro Heia

Ordførerkandidat Birkenes Senterparti