bygdeutvikling
Roser privat initiativ

I Iveland har kommunen vært sterkt delaktig i utviklinga av kommunesenteret. Nå roser ordføreren det private initiativ i Vegusdal.