Roser privat initiativ

FRAMTIDA: Arkitekt Maria Svaland fra Snøhetta og ildsjel Trond-Eirik Jaabæk viser gjerne fram en modell av Engeslandstunet.

I Iveland har kommunen vært sterkt delaktig i utviklinga av kommunesenteret. Nå roser ordføreren det private initiativ i Vegusdal.

– Vi hadde aldri fått til det vi har gjort i kommunesenteret i Iveland hvis ikke kommunen hadde hatt en hånd på rattet og stått veldig tett på, sier ordfører Gro-Anita Mykjåland til Krf-representant Torbjørn Bjorvatn i en av pausene.

Bjorvatn er noe betenkt når det gjelder utstrakt kommunal involvering.

– Det er ikke lenge siden var på ROBEK-lista, og da mener jeg at politikerne må prioritere mellom gode prosjekter i kommunen. Men jeg sier ikke at Engesland og utviklingen der ikke skal prioriteres. Vi må bare vite hvor vi setter inn krefter og ressurser, sier Bjorvatn.

Takknemlig for initiativ

Denne tradisjonsrike årvisse konferansen som særlig er rettet mot de indre bygder i Agders ble i år arrangert på Engesland i Birkenes kommune. Hovedtema var stedsutvikling, ungdom og gründerskap.

For politikere og andre fra Birkenes var det det kanskje ikke så mye nytt som ble presentert fra scenen. Både Engeslandtunet og skitunnelen er fortsatt under planlegging, og det går sakte med sikkert framover. Deltakere fra andre kommuner fikk kanskje en aha-opplevelse om det å våge å tenke stort.

– Jeg ser at utgangspunktet var mer kommunalt i Iveland, men en kommune må være takknemlig for drahjelp og initiativ, og kommuneplanen for Birkenes opererer med utvikling av tre sentra i kommunen, sier Mykjåland.

Utholdenhet viktig

I Iveland har kommunen utviklet kommunesenteret, og det har blitt lagt merke til. Hun roser det private initiativ i Vegusdal.

– Men hva skjer hvis ildsjelene av en eller annen grunn går trøtt og lei? Det er spørsmålet som kommunen må stille seg, sier Mykjåland.

Trond Erik Jaabæk, som har stått i spissen for utviklingen av Engslandstunet siden 2009, blir under konferansen spurt om hvilken personlig egenskap som er viktigst i prosjektutviklingen.

– Når ting tar tid, som med dette og mange andre ting i livet, er den viktigste egenskapen å kunne holde ut, og foreløpig holder det, svarer Jaabæk.

Ungdommen må med

Både ordfører fra Iveland Gro-Anita Mykjåland og ordførar i Bykle, Jon Rolf Næss understeker hvor viktig det er å få ungdommen på banen

– I Setesdalsregionen er det opprettet ungdommens regionråd, og det har vi så gode erfaringer med at vi anbefaler det for alle regioner, sier Næss.

Gjennom ungt entreprenørskap er ungdommene fra Vegusdal engasjert i framtidsbygda, og det er jo en god begynnelse.

– Skitunell kan bli så mye mere enn skitunell, sier Marca Aas og Board Sylfest Furholt i sin presentasjon og mener at det i tilknytning til tunellen hvert fall må det bygges barnepark, kafe og overnattingsmulighet.

– Hvis bygda skal overleve, trenger vi arbeidsplasser og da er det viktig å utnytte skitunellen for alt den er verd, fortsetter ungdommene til stor applaus fra en middelaldrende forsamling, og de håper at tunellentusiastene merker seg anliggende.

Infrastruktur

Tellef Inge Mørland (Ap) hadde en av sine siste opptredener som fylkesordfører før han begynner som stortingsrepresentant. Han benyttet anledningen til å fortelle hva fylkeskommunen har gjort, og kan gjøre i fremtiden i forhold til Framtidsbygda.

– Fylkeskommunen kan delta i utviklingen av framtidsbygda gjennom tilrettelegging av infrastruktur som veier, jernbane og gode internettforbindelser via bredbånd og fiberkabler. Fylkeskommunen kan dessuten påvirke utdanning og velferd gjennom desentraliserte skoletilbud, sa Mørland.

Fremdeles i litt valgkampmodus fortalte han hva politikerne på fylkesnivå hadde stått i spissen for de seneste år. Varaordfører i Birkenes likte det hun hørte fra fylkesordføreren.

– Selv om det er kjent stoff er det godt å få repetert og stadfestet at vi kan regne med fylkeskommunen på infrastruktursiden dersom prosjektene i Vegusdal skulle bli noe av, sier Anne Kari Birkeland (KrF).