Skapte hallelujastemning i ”Himmelsyna”

HISTORISK TILBAKEBLIKK: For å vise at birkelendingene også tidligere har gått sammen om å løfte fram bygda viste Arild Tveide til flere lokalhistoriske hendelser, som da kommunestyret i 1998 vedtok at kommunens kulturkontor skulle samarbeide med enkeltpersoner og lag og foreninger. Det har bidratt til å sette Birkenes på kartet som kulturbygd.

HISTORISK TILBAKEBLIKK: For å vise at birkelendingene også tidligere har gått sammen om å løfte fram bygda viste Arild Tveide til flere lokalhistoriske hendelser, som da kommunestyret i 1998 vedtok at kommunens kulturkontor skulle samarbeide med enkeltpersoner og lag og foreninger. Det har bidratt til å sette Birkenes på kartet som kulturbygd.

HISTORISK TILBAKEBLIKK: For å vise at birkelendingene også tidligere har gått sammen om å løfte fram bygda viste Arild Tveide til flere lokalhistoriske hendelser, som da kommunestyret i 1998 vedtok at kommunens kulturkontor skulle samarbeide med enkeltpersoner og lag og foreninger. Det har bidratt til å sette Birkenes på kartet som kulturbygd.


POLITIKK. Arild Tveide fikk skryt fra politikerhold etter sin orientering i formannskapet om nye utviklingsprosjekter i kommunens regi.
– Jeg skjønner de som sier at du skulle vært predikant, sa en av representantene etter at Tveide hadde tatt tjenesteutvalget med på en aldri så liten opplevelsesreise gjennom birkelands nære historie for å vise hvordan bygda har utviklet seg. Det handler om felles 17. maifeiring, en kulturhøvding som manet til samarbeid og ikke minst et kulturliv der samarbeid er selve nøkkelen til suksess. På turen sneiet de også innom Herefoss og Engesland, der bygdefolket – med god hjelp av EU-midler, og, vi legger til, prosjektleder Tveide sjøl – har staket ut kursen for sine bygdesentra. Dette engasjementet håper og tror kultur- og samfunnskoordinatoren han skal klare å vekke på Birkeland også når planene for framtidas Strøget skal utformes.
– De har klart det på Herefoss og Engesland, så hvorfor skal vi ikke klare det på Birkeland au, spør Arild Tveide.

Folkemøte i april

Sammen med arealplanlegger Arild Syvertsen har kultur- og samfunnskoordinatoren fått oppgaven med å blåse nytt liv i prosessen med å utvikle Strøget på Birkeland til et levende sentrum der folk har lyst til både å bo, handle og slappe av. For å få opp engasjementet og de gode ideene vil de etablere flere frivillige ressursgrupper bestående av idérike, kreative, patriotiske og resultatorienterte mennesker med en forståelse av hva utvikling krever av innsats. Samtidig må de ha stor dugnadskapasitet og våge å tenke de store tankene. Én ressursgruppe kan ha Strøget som arbeidsfelt, en annen lyssetting og byggeskikk, en tredje Tobias Jorde og en fjerde Møllebekken, foreslår Tveide. I april i år håper han å fylle kulturarenaen på Valstrand under det første av flere folkemøter der Strøget er tema. Går det som Tveide ønsker, skal seansen avsluttes med et gedigent fyrverkeri.

Har søkt om 1,3 millioner

Politikerne i møterom Himmelsyna likte det de hørte. Og de to Arild’ene hadde flere gode nyheter på lur. De handlet om penger. Utviklingsprosjekter er nemlig ikke gratis, verken å planlegge eller gjennomføre. Til planleggingen av Strøget har kommunen søkt om 190.000 kroner fra Aust-Agder fylkeskommune. Til å utvikle Engeslandstunet er det søkt om 600.000 i bolystmidler fra Kommunaldepartementet. Men den største nyheten var trolig at det er søkt om en halv million i EU-støtte til å utvikle et LISA 2. Med søknadsfrist 1. mars hadde man kun en måned på seg til å få stablet på beina og sendt en søknad. Det klarte Arild Tveide & co. Foruten Birkenes er Vennesla, Evje og Hornnes og Songdalen, to danske og fire svenske kommuner med i prosjektet som har som mål å utvikle nye produkter for å trekke til seg turister og bedrifter. I Birkenes vil mye handle om Tovdalselva og lakseturisme.