Inviterer til folkemøte

Møte i butikklokalet på HerefossORIGINALT MØTELOKALE: Styret i Herefoss Bygdeutvikling samlet til møte i butikken til Kristen Rosåsen (nr fire f.h.) sammen med tidligere LISA-prosjektleder, nå kultur- og samfunnskoordinator Arild Tveide (lengst t.v.). De øvrige styremedlemmene er (f.v.) Hans Erik Topland, Oddvin Uldal, Linda Vehusheia Larsen, Petter Ross, Audun Rosåsen og Helge Wroldsen. (Foto: Herefoss Bygdeutvikling)

Møte i butikklokalet på Herefoss

ORIGINALT MØTELOKALE: Styret i Herefoss Bygdeutvikling samlet til møte i butikken til Kristen Rosåsen (nr fire f.h.) sammen med tidligere LISA-prosjektleder, nå kultur- og samfunnskoordinator Arild Tveide (lengst t.v.). De øvrige styremedlemmene er (f.v.) Hans Erik Topland, Oddvin Uldal, Linda Vehusheia Larsen, Petter Ross, Audun Rosåsen og Helge Wroldsen. (Foto: Herefoss Bygdeutvikling)

BYGDEUTVIKLING. Under vignetten ”Hva vil LISA-prosjektet bety for Herefoss?” inviterer styret i Herefoss Bygdeutvikling til folkemøte i gymsalen på Herefoss skole førstkommende mandag.

– Nå er jo LISA-prosjektet avslutta, så nå skal vi gjøre opp status og stake ut veien videre. Vi må jo fortsette arbeidet med det vi har begynt på, sier Kristen Rosåsen i bygdeutviklingsstyret. Sammen med Engesland, Hægeland og Kilen har Herefoss vært de norske representantene i det treårige, EU-støtta bygdeutviklingsprosjektet som har omfattet 16 bygder i Norge, Sverige og Danmark. Målet har vært å få bygdefolket selv til å ta tak i utviklingen av egen bygd for å gjøre bygdene attraktive for både egne innbyggere, tilflyttere og turister. Arbeidsgrupper er satt ned, folkemøter er avholdt og representanter for de 16 deltakerbygdene har vært på flere inspirasjons- og idéutvekslingsbesøk hos hverandre. På både Herefoss og Engesland har arbeidet resultert i konkrete planer for utvikling av bygdesentraene. På Herefoss omfatter planene blant annet en kombinert rasteplass og park ved butikken, kultursti langs Kirkekilen og forskjønning og fortetting i det gamle sentrumsområdet, fra kirka til butikken.
– Vi ønsker mer liv og aktivitet i det gamle sentrum, forklarer Rosåsen. Ettersom LISA-millionene ikke kunne brukes til fysiske tiltak, blir en av hovedoppgavene i det videre arbeidet å finne midler til å realisere planene.
– Men vi ønsker fortsatt innspill på både konkrete tiltak og hvordan vi skal gå videre med det vi allerede har, presiserer Kristen Rosåsen, som håper ”hele bygda” stiller opp i gymsalen på skolen mandag kveld klokka 18.30.
– Vi er veldig interesserte i å få med nye folk i prosessen. Det er mye ressurser i denne bygda som vi kan tenke oss å ha med på laget. Og så blir det jo noen overraskelser, sier han lurt.