Bygda med klare ønsker

LISTE: Trond Eirik Jaabæk overrekker varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) listene over dagens og framtidas behov for Vegusdal.

Beboerne på Engesland har utarbeidet en liste over basisbehov og utviklingsbehov for bygda.

Lista er blitt til gjennom en dugnad på Facebook, og resultatet er overbrakt kommunen ved varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) under en lite glamorøs seremoni på Engesland.

– Det har i mange år stått i kommuneplanen at Birkenes skal ha tre levende og aktive bygdesentra, og vi har ved flere anledninger spurt hva politikerne mener med det. Vi har ikke fått noe godt svar, og da må vi i alle fall stille helt tydelige krav, sier Trond Eirik Jaabæk.

Vegusdal Ve og Vel (VVV) og Engeslandstunet har derfor oppfordret beboerne i Vegusdal til å dele sine tanker om hva slags behov bygda har. Jaabæk håper lista kan bidra til dialog med kommunen.

– Når tida går må vi i alle fall vite hva vi kan forvente. Dersom politikerne mener det skal være et aktivt og levende sentrum her, så forplikter det. Vi som bor her har ved flere anledninger snakket om hvordan det går med Vegusdal, og stilt oss spørsmålet om vi klarere å være aktive og levende, sier han til Birkenesavisa.

Kritiske punkt

Lista er delt i to, hvor én del inneholder basisbehov og én del utviklingsbehov. Under basisbehov finner vi et krav om reint drikkevann. Jaabæk mener det er et stjerneeksempel.

– Kommunen kan ikke si at vi skal være et levende sentrum, og samtidig ikke tilby oss reint vann. Det er fortvilende og flaut at bygda ikke har klart å ta tak i dette tidligere, men nå må vi i alle fall passe på at problemet løser seg, sier han.

Vannproblemet er for øvrig i ferd med å løses skal vi tro kommunen. Nye målinger viser at arbeidet med å sikre kommunal vannforsyning av rent vann på Engesland er innenfor rekkevidde. Det har tatt mange år, men Jaabæk ser helst framover.

– Vi har noen basispunkter som er kritiske at kommer på plass, men vi mest opptatt av å tenke positivt framover, og hjelpe kommunen med hva som skal til for at vi kan være et aktivt og levende sentrum, sier han, og legger til:

– Det er en ganske enkel og oversiktlig liste, uten de store tunge punktene.

Stort engasjement

Lista er som nevnt kommet til ved bruk av Facebook. Jaabæk forteller om et stort engasjement blant innbyggerne i Vegusdal.

– Henvendelsene har vært mange, og mange var kjapt ute, så folk her oppe forstår behovet for en slik liste. Vi er også veldig enige, og lite kravstore, spør du meg. Men noen ting på plass, sier han, og konkluderer:

– Folk i bygda har lenge hatt et ønske om å hjelpe kommunen med å peke på hva som er viktig for innbyggerne. Nå venter vi på kommunen, og forventer en tilbakemelding, sier han.

Til politikerne

Rådmann Anne Stapnes forteller Birkenesavisa at listene med basisbehov for utviklingsbehov nå blir sendt politikerne i form av en meldingssak ved neste kommunestyremøte. Det betyr at politikerne ikke nødvendigvis vil gjøre noe vedtak i saken, i denne omgang.

– Vi har rett og slett lagt disse innspillene som en melding til politikerne, for å minne dem på at det er stor bevissthet i kommunen om at kommuneplanen slår fast at det skal være tre levende sentrum, sier Stapnes til Birkenesavisa.

Henvendelsen fra Vegusdal ligger ved sakspapirene for kommunestyrets møte 22. juni.

– Vår holdning er at vi tar mot disse ønskene, og håper på en god dialog videre. Jeg har forståelse for at innbyggerne ønsker dialog rundt basisbehovene, og jeg tror de har forståelse for at noen av utviklingsbehovene ligger noe fram i tid, sier rådmannen.

Slik er ønskene

Dette mener innbyggerne på Engesland er basisbehovene for en fortsatt levende bygd:

Sikker drift av skole, barnehage og skolefritidsordning

Rent drikkevann

Mobildekning

Normal veikvalitet

Hus til leie og boliger for eldre

Ny butikk

 

Av utviklingsbehov nevner de dette:

Nettside og informasjonsbrosjyre om bygda

Politiske møter i bygda

Lekeplass

Nye arbeidsplasser

Fiberkabel for Internett

Turisme

Svømmehall