Nyheter
Skroter trepark

Den planlagte treparken på Tveide blir ikke realisert, men kommunen vil fortsatt satse på tre.Kampen for 17. mai

På baksida av norske førerkort er det nå prenta inn tre vers av Henrik Wergelands kjente sang «Vi ere en Nation vi med, vi Smaa, en Alen lange».