Nyheter

Vernar skog i Eldhusliane

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Mange truga arter lever i områda. Regjeringa er snart halvvegs i målet om vern av ti prosent av skogarealet.