Artikler av Geir Willy Haugen
Skroter trepark

Den planlagte treparken på Tveide blir ikke realisert, men kommunen vil fortsatt satse på tre.