Lokale bilder fra 1945

NAZIBÅLFERD: Bildet fra Engesland viser sankthansferiringa 1945. Bildet er påført teksten «Nasibålferd Engesland». FOTO: Ukjent / Aust-Agder museum og Arkiv

Digital fotoutstilling i anledning frigjøringsdagen.

I forbindelse med at det er 75 år siden frigjøringsdagene har Vest-Agder-museet, Aust-Agder museum og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder gått sammen om å markere det nye Agder.

Dette er blitt gjort ved å lage en digital fotoutstilling med bilder fra maidagene 1945. Denne markeringa skulle vært en vandreutstilling som skulle vandre gjennom alle kommunene, men som nå grunnet koronakrisa har blitt en digital utstilling.

Utstillinga viser bilder fra frigjøringsdagene fra hver kommune i Agder. I et utvalg av bilder har museene valgt å fokusere på glede:

«Den fem år lange tyske okkupasjonen var noe de fleste nordmenn kjente tett på kroppen. Den var tyngende og allestedsnærværende. Det er i denne konteksten man må forstå gleden som brøt ut maidagene 1945 da det ble kjent at den tyske okkupasjonsmakten hadde kapitulert betingelsesløst», skriver museene i en pressemelding.