Arealplanen – skal jobbes videre med Rugsland, Tveide Sør, Øynaheia og Stemlona

Over 40 ganger ble talerstolen entra da kommunestyret sist uke behandla kommuneplanens arealdel helt fram til 2036. Å styre debatten med alle innlegga og replikkene, samt avvikle avstemninger, ble en utfordrende oppgave for ordføreren.

Etter fem avstemninger innledningsvis, ble Trygve Endresen (H) og Knut Arild Espegren (KrF) vedtatt å være inhabile, og måtte fratre. Også habiliteten til Silje Bjørnarå Drangsholt (H), Lars Gunnar Retterholt (H) og Tom Anders Hartvigsen (KrF) ble vurdert. Disse tre ble vedtatt habile.

Mest debatt ble det om jordvern og matproduksjon på Rugsland, kontra behovet for å fortsatt ha deponi for avfall fra 3B Fibreglas på deler av arealet der ute.

Her er det endelige vedtaket:

– Kommunestyret vedtar at det arbeides videre med å løse innsigelser for områdene KO-1) Rugsland, IR-2) Øynaheia og IN-1) Tveide Sør.

– BA-1 Stemlona videreføres i kommunens arealdel.

– Kommunestyret ber kommunedirektøren henvende seg til Business region Kristiansand med tanke på ett gjenvinningsprosjekt for glassfiberavfall.

Før det endelige vedtaket var klart, ble det gjennomført ei prøveavstemning og flere avstemninger over nye delforslag fra ulike partier.

Over bordet kom det stadig forslag fra enkeltrepresentanter til ordfører Arild Windsland (H), om hvilke forslag som burde settes opp mot hverandre ved voteringene.

Hele behandlinga av denne saken, og resten av kommunestyrets møte, kan ses på opptaket på Youtube på nettet.