Tilbyr nå ei 3. dose til de med nedsatt immunforsvar

VAKSINASJONSKOORDINATOR. Monica Flaa Birkeland.

Denne uka skjer det vaksinasjon av unge mellom 12 og 15 år i Birkenes. Vaksinasjonskoordinator Monica Flaa Birkeland forteller til Birkenesavisa at dette skjer fortløpende rundt på de enkelte skolene.

Og nå tilbys også innbyggere i Birkenes med nedsatt immunforsvar ei 3. dose med koronavaksine.

Det opplyser Birkenes kommune på si nettside.

– Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Det er nå viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse.

Det opplyses at det i hovedsak er to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som anbefales å ta ei 3. dose.

– Gruppe 1: Organtransplanterte, benmargstransplanterte de siste 2 årene, alvorlig og moderat medfødt immunsvikt, alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse, og avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.

– Gruppe 2: Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak, og kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

På kommunens nettside er det også opplyst hva slags dokumentasjon som kreves for eventuelt å bli tilbudt ei 3. vaksinedose. Det samme gjelder ei lang liste over medikamenter, som kan gjøre brukere aktuelle for ei 3. dose.

– Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale 3. dose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Henvendelser kan skje til vaksinetelefonen, 47506943. Den er betjent mandag til fredag mellom klokka 09 og klokka 11.30.