Spillemidlene er fordelt – viktige millioner til de lokale idrettslaga

KUNSTGRESSHALLEN. Birkenes IL har fått et tilskudd på 2 millioner kroner til den nye kunstgresshallen i Birkenesparken.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune har hatt en ny runde med fordeling av såkalte spillemidler. Og laga som driver med idrett i kommunen vår kan glede seg over betydelige tilskudd.

Birkenes Idrettslag, som neste år kan feire sine første 100 år, er innvilga et tilskudd på 2 millioner kroner til den nye kunstgresshallen som nå er under oppføring.

– Dette tilsvarer 50 prosent av godkjent søknadsbeløp på kr 4 000 000. Godkjent totalkostnad i søknaden er kr 16.950.000. For søknadsperioden 2024 kan det søkes om resterende beløp kr 2.000.000.

I tillegg er Birkenes Idrettslag innvilga et tilskudd på 1.452.000 kroner til friidrettsbanen i Birkenesparken.

Birkenes & Lillesand sportsskytterlag vil motta 435.000 kroner til pistolskytebanen i Flagge loner.

Herefoss Idrettslag har fått innvilga to tilskudd som gjelder dagsturhytta Kolåsbu. Til denne får laget til sammen 542.000 kroner, hvorav 75.000 gjelder sanitæranlegget ved hytta.

I tillegg får Herefoss Idrettslag 56.000 kroner til lyset på 7er banen ved kunstgressanlegget sitt.

IL Gry i Vegusdal vil motta et tilskudd på 53.000 kroner til gapahuken på Bellandsheia.

Alle utbetalingene skjer via Birkenes kommune.

Spillemidlene er sentralt bevilga, og skal primært brukes til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial.