Rift om jobben

45 menn vil bli vaktmester i Birkenes.

Det var i oktober Birkenes kommune lyste ut en ledig heltidsstilling som vaktmester. Ved søknadsfristens utløp 31. oktober hadde kommunen fått 45 søknader til stillinga.

Ifølge den offentlige søkerlista er alle kandidatene menn. Omtrent halvparten av søkerne er bosatt i Birkenes, mens søkerne for øvrig begrenser seg til Sørlandet.

Formålet med stillinga er å ivareta og sikre forsvarlig drift av kommunale bygningsmasser, og kommunale plasser og grøntområder. Ifølge utlysninga er stillinga ledig fra 1. desember.