Ragnhild Aasen (H) skal lede nytt utvalg for utvikling av sentrum

(Arkivfoto)

Før jul vedtok i kommunestyret at det nå i starten av 2024 skal settes i gang en revisjon av sentrumsplanen for Birkeland.

Sist uke valgte kommunestyret de politiske medlemmene til utvalget som skal jobbe spesielt med dette.

Utvalget skal også ha representanter fra grunneierne og kommunens administrasjon.

Ragnhild Aasen skal lede utvalget. Hun har vært fast medlem i kommunestyret for Høyre, og er i inneværende periode vararepresentant for samme parti.

Utvalgets politiske medlemmer:

Ragnhild Aasen (H), leder

Bjørn-Tore Hovland (Sp), nestleder

Frode Vimme (INP)

Linda Hye (Ap)

– Om eiere av grunn i sentrum blir valgt som medlemmer av utvalget, vil disse bli regnet som parter i saker utvalget behandler. Utvalget vil da måtte kjenne dem inhabile i samtlige saker utvalget har til behandling, er det opplyst i sakspapira.