Ønsker større takhøyde

HEVER TAKET: Det er i nordenden av bygget frikirka ønsker å heve det laveste taket.

Ingen vil samarbeide med Birkeland frikirke om utvikling av motelltomta. Nå setter menigheten i gang arbeidet på egenhånd.

– Menigheten har lett etter kjøpere eller delfinansiering, og har vært i dialog med flere interessenter. Til syvende og sist er det likevel ingen som har ville kjøpe bygget, eller leie hele eller deler av det. Nå er det kun oss det står på om det skal være liv i bygningsmassen, sier pastor Thor-Harry Nordvoll til Birkenesavisa.

Etter at Birkeland hotell la ned drifta tidligere i år, har Birkeland frikirke både vært i tenkeboksen, og i dialog med andre om hva som skal skje med motelleiendommen på Strøget. Frikirka bruker i dag deler av bygget til menighetslokale, og nå går det mot at eiendommen blir bygget om for å tilpasses menighetens voksende behov.

– Menigheten vokser, og vi trenger flere store rom med tilgang til hverandre i samme etasje. Sist gudstjeneste var det nesten 50 barn på søndagsskolen. Det vitner om en vekst, og at vi nå må planlegge for framtida, sier Elisabeth Stordal.

Kartlegger behov

En konferansesal med plass til 250 personer, scene, stor takhøyde og nye lokaler til søndagsskolen. Dette er noen av ønskene som en arbeidsgruppe skal arbeide med videre. En byggekomité bestående av Paul Jensen, Elisabeth Stordal, Tormod Amundsen, Magnhild Espegren, Vemund Ruud, og Thor-Harry Nordvoll skal sikre videre framdrift i prosjektet.

Neste punkt på lista er tegninger fra en arkitekt. Parallelt med å designe og beregne jobber menigheten fortløpende med å skaffe oversikt over behov og ønsker, både internt og eksternt.

– Nå er det viktig å få innspill om hva bygda trenger av funksjonalitet og fleksibilitet av det nye lokalet, slik at så mange som mulig kan få glede og nytte av det, sier Vemund Ruud, og legger til:

– Husk også at det er 18 motellrom som står tomme i dag, og det ligger noen hundre kvadratmeter ledig i kjelleren.

Åpen prosess

Også i forrige runde starta frikirka prosessen med åpenhet. Det kom ifølge Ruud inn mange gode råd, innspill og ideer. I etterkant har menigheten hatt formelle samtaler med blant andre Birkenes kommune. Samtalene har ikke ledet til noe konkret, men ifølge Ruud jobber kommunen med framtidige muligheter for sambruk.

– Dette er et lokale midt i sentrum, og vi ønsker å lage et sted som tar hensyn til behovene i bygda, slik at stedet kan være en plass for hele bygda. Det finnes jo ikke noe stort selskapslokale sentralt på Birkeland, og vi tar gjerne imot andre innspill, sier Ruud til Birkenesavisa.

Han spør om menigheten skal bygge en kirkesal, eller en konferansesal. Svaret er avhengig om lokale bedrifter kunne tenke seg å benytte seg av en konferansesal. Likeledes tenker han om resten av utbygginga.

– Vi vil gjerne ha innspill, men dersom ingen har noen behov så må vi bare bygge etter våre egne behov, sier Ruud, som leder byggekomiteen.

Millioninvestering

Frikirka har innhentet en pris for hva det vil koste å sette motellrommene i forskriftsmessig stand. For å tilfredsstille nye brannforskrifter ved overnatting, må menigheten ut med 1,2 millioner kroner. Derfor ligger overnattingsdelen av bygget foreløpig brakk. En dugnadsgjeng holder liv i selskapslokalet, og kafeen når oppdrag byr seg.

– Dette tenker vi å fortsette med, slik at overskuddet kan gå til nybyggingen, sier Magnhild Espegren, som er blant dem som er med på å arrangere og servere.

De foreløpige tegningene legger opp til store innvendige ombygninger, og en mindre fasadeendring ut mot Strøget. Her tenker menigheten å løfte den laveste delen av taket i nordenden, for å få god takhøyde i storsalen når etasjeskillet rives. Hovedinngangen som per i dag ligger her, blir sannsynligvis flytter til den gamle motellinngangen.

– Birkeland Frikirke er en giverglad forsamling, og Nå blir det spennende å se om vi klarer dette økonomiske løftet. Dessuten kan det jo fortsatt dukke opp samarbeidsmuligheter, for bygningsmassen og beliggenheten innbyr jo til et flerbrukshus som syder av aktivitet, sier Ruud.

Byggekomiteen regner med frikirka må legge 3,5 millioner kroner på bordet for å bygge om motellbygget. Ytterligere én million kreves for innredninga.