Kan bli privat drift

Byggingen av ny scene på Tobias jorde skal være ferdig innen 17. mai 2017.

Frem til sommeren skal to forhold avklares om framtida til Tobias jorde. Det ene er utformingen av det faste taket over utescenen, og det andre er en avklaring for drift, utvikling og forvaltning av området. Kommunen har fått to millioner kroner, og giverne ønsker at midlene brukes til brukes til et nytt sceneanlegg. Det skal ha en permanent takløsning som blir stående både sommer og vinter.

Det vil utarbeides to forslag til utvikling, drift og forvaltning av Tobias jorde. Det ene forslaget vil ta for seg en løsning med en stiftelse, mens det andre vil ta for seg kommunal drift. Det forventes at denne utredninga skal være ferdig innen kommunestyremøte i mars.

En referansegruppe bestående av representanter for brukere av området, næringsliv og politikere skal opprettes, og de vil arbeide med prosjektet hele våren. Arbeidet er strengt tatt allerede i gang, og det har vært møter i referansegruppa.

– Det er flott at gaven gjør det mulig å realisere disse planene. Både selve området, og det rundt er viktig for Birkeland og en møteplass for bygda, sier Anne Karin Birkeland (KrF).

Torsdag godkjente framdriftsplanen torsdag. Fra politisk hold er det Toril Espegren og Cecilie Enge-Stie som sitter i referansegruppa. Den består for øvrig av Per Johan Flaa, Gjermund Birkeland, Erik Thonhaugen, Anita Aabel, Inger Slågedal, Harald Flaa, Øystein Foss, Kjell Rasmussen og Kari Huvestad.

Da formannskapet sa sitt om planene tidligere fremmet Odd Gunnar Tveit (Frp) forslag om å etablere bedre sanitære forhold i sentrum av Birkeland.

– Det beste hadde vært å ha gress eller kyr på jordet, men nå som vi har fått penger, er det greit å slippe å bruke kommunale penger vi ikke har. Jeg er ikke så opptatt av området, men jeg er desto mer opptatt av dass. Kan vi undersøke mulighetene for en do i nærheten, spør han.

Det forslaget faller i smak hos resten av politikerne. Og ble tatt med videre også fra kommunestyremøtet torsdag kveld.