Vindkraft i Birkenes

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Påvirkning på landskap og mennesker.

LESERBREV: Jeg hadde i uke 3 et innlegg i Lillesandsposten og Birkenesavisa.

Der stilte jeg tre spørsmål til E.On om arealbruk.

Spørsmålene angående areal, var:

  • Hvor brede må veiene inn til møllene være?
  • Hvor slake må svingene være?
  • Hvor store må platåene for hver vindmølle være?

E.On, som ber om tillit, har fortsatt ikke besvart disse spørsmålene.

I Birkenesavsisa for 25. januar, har imidlertid Marianne Selderbeek svart på noe av det i et flott innlegg med både bilde og beskrivelse/tegning av hvor mye areal som kreves ved transport av rotorblader på 50 meters lengde.

Her er det tydelig at det ikke er nok med en skarve skogsbilvei.

Alt vil avhenge av hvor lange rotorbladene faktisk skal være.

Så vidt jeg har forstått skal møllene her være vesentlig større enn i kraftverket på Lista, men hvor mye større skal de være? 60 meter, 70 meter, 80 meter?

Jeg stiller derfor følgende spørsmål i tillegg til de tre over:

  • Hvor lange skal rotorbladene på de planlagte vindmøllene i Birkenes være?

For å få greie på i hvilken grad landskapet blir påvirket, er det viktig at dette blir besvart?

Uansett er alle inngrep uopprettelige.

Påvirkning på mennesker

I 2007 var det gitt konsesjon til et vindkraftverk på Andøya. I den forbindelse påla kommunelegen, som den første i Norge/verden, vindkraftselskapet å utrede de helsemessige konsekvensene av utbyggingen, blant annet basert på forskningsresultater fra Portugal om lavfrekvent støy.

  • Hva sier kommunelegen i Birkenes?
  • Hva sier fylkeslegen?
  • Og hva sier Folkehelseinstituttet?

 

Kari Vilde Risvand

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!