Står i startblokka

EON: Trygve Raen leder det lokale næringslivets styringsgruppe. Her i samtale med Iris Eski og Lars Borisson fra Eon, og Kjell Rune Nakkestad som er lokal innleid konsulent for energigiganten.

Eon venter fortsatt på NVE. Håper på rask saksbehandling hos departementet.

– Når vi får konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal vi vurdere hvor mange turbiner vi får plass til, og hva slags teknologi vi skal benytte oss av. Vi har fått bekreftet at det er plass i kraftnettet til flere turbiner enn først planlagt, sier Iris Eski fra Eon.

Torsdag var representanter fra Eon i flere møter i Birkenes, deriblant et møte med formannskapet. Blant politikerne er det fortsatt delte meninger om vindkraftprosjektet til den tyske energiganten, men også tilhengerne av vindkraft i Birkenes ønsker at lokale politikere skal holdes godt informert om prosessen videre.

– Når uttalelsen fra NVE er på plass vil vi opprette en samrådsgruppe i dialog med kommunen, og i gruppa vil det blant annet bli sett på atkomstveier til anlegget, sier Eski.

To års ventetid

Ifølge selskapets tidsplan skal NVE gi konsesjon før nyttår, og Eon planlegger at denne skal stadfestes av Olje- og energidepartementet (OED) innen første kvartal 2018. Det er en optimistisk tidsplan, om man ser på departementets ferskeste avgjørelse innen konsesjon til vindkraft.

Torsdag stadfestet nemlig departementet NVEs konsesjon til vindkraftverk på Faurefjellet i Rogaland, og til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og Sirdal. Begge vindkraftverkene fikk konsesjon av NVE i desember 2015, og begge ble befart av departementet i juni 2016.

– VI har fått signaler fra OED om at behandlingen av en eventuell klage vil ta under ett år. Først i 2019 vil Eon ta en beslutning på om vi vil investere i Birkenes, før anlegget i så fall må være i drift innen utgangen av 2021, sier Eski.

Står klare

Dersom NVE gir konsesjon, vil også kommunen starte sitt arbeid knyttet til vindkraftverket. Assisterende rådmann, Halvor Nes, understreker at kommunen ikke kan vente på departementets avgjørelse. I så fall kommer kommunen alt for seint ut av startblokka.

–  Jeg synes det er viktig at formannskapet gir et signal om det. Vi trenger gode føringer og rammer for å håndtere dette på en god måte. Hvis ikke er jeg bekymra for hvordan vi skal få de til, sier han.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) er tydelig på at administrasjonen må settes i arbeid, og at det må skilles mellom saker som kan behandles politisk, og hva som kan løses administrativt.

– Vi må ha en ryddig løype som er enkel å håndtere. Blant de politiske tingene er kompenserende tiltak. VI har mange millioner som skal fordeles, og vi må være ute i så god tid at kriteriene for disse millionene er på plass før vindkraftparken er oppe og går, sier han.

Av andre aktuelle problemstillinger er atkomstveier og den mye omtalte innovasjonshuset. Overfor Eon er det spilt inn et ønske om å mulig dele opp innovasjonshuset innhold, og lokalisere lager, driftsdel og innovasjon ulike stedet. Overfor vegvesenet skal det spilles inn om Senumstadbroa kan oppgraderes for å tåle tyngre kjøretøy.

Ny teknologi

Av informasjonen som Eon kommer med under møtet, er det antallet vindturbiner som skaper flest spørsmål fra politikerne. På spørsmål fra Toril Espegren (KrF) svarer Eski at det ikke er noen begrensninger på antall turbiner utover effektgrensa som settes i konsesjonen.

– I praksis er det turbinenes plassering til hverandre som gir begrensninga. For Eon er det viktig at de plasseres optimalt, sier hun.

Under kommunestyrets behandling av vindkraftverket, forsøkte Nils Olav Eikenes (H) å få med seg politikerne på å stille et krav om at Eon skal bruke de turbinbladene som støyer minst. Det ble det ikke flertall for, men Eikenes gjentar spørsmålet overfor Eon.

– Støy er vindkraftindustirens største problem, og vi prøver å begrense denne så mye som mulig. Ny teknologi gjør som regel også at vi får bedre utnyttelse og derfor kan vi gå for den, sier Lars Borisson fra Eon.