Avviser skjult agenda

MØTE: Gunnar Høygilt (H) og Anne Kari Birkeland (KrF) fotografert under vindkraftmøtet på glassfiberen.

Varaordføreren beskriver vindkraftmøte som ukritisk positivt, og lurer på om Eon har en skjult agenda.

– Jeg hadde aldri trodd denne saken skulle komme opp igjen, og i dette møtet synes jeg det var veldig mye positivt og ukritisk. Jeg håper vi får et møte med den andre siden som kan veie opp inntrykket, sier varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

Hun tar ordet på næringsforumets vindkraftmøte hvor politikere og næringsliv er invitert. I to timer fikk de fremmøte høre om de positive sidene med vindkraftutbygging i Birkenes. Varaordføreren har lenge vært negativ til en slik utbygging, og er skeptisk til anslagene (se egen sak) som presenteres av både entreprenører og skogsarbeidere.

– Jeg tror ikke Vidar Flaa vinner noe anbud med å bygge en vei til 5.000 kroner meteren, og jeg kan ikke forstå at det skal stå så mye skog i området som Per Erik Stoveland påstår, sier Birkeland.

Nevnte Flaa understreker at det er betydelig mer kostbart å bygge en vei som skal frakte vindturbiner på 150 tonn, enn å bygge en vanlig skogsvei, og står inne for tallene. Stoveland på sin side har moderert seg etter at tallet 85 millioner kroner ble slått opp i Birkenesavisa i høst.

– Jeg har fått kritikk, og jeg har nå gått grundigere til verks. Både skogbrukssjefen i kommunen, og fylkesskogmesteren er kontaktet og det nye tallet er 83,5 millioner kroner, sier han.

I den summen ligger tømmerfrakt inne, en frakt som anslås å koste 20 millioner kroner. Dermed har de nye beregningene redusert verdien av tømmer fra 85 til 63,5 millioner kroner.

– Grunneierne vil sitte igjen med 50 kroner per kubikk tømmer. Det er ikke mye, men verdiskapningen av dette tømmeret er stor hos lokale aktører, sier han.

Birkeland på sin side understreket at hverken skogbrukssjefen eller fylkesskogmesteren har kvalitetssikret disse tallene heller, og er fortsatt skeptisk. Skeptisk er hun også til at Eon har søkt om forlenget driftstid for vindmålerne på Storehei.

– Har Eon en skjult agenda for Storehei? Ønsker dere å fremme forslag om vindkraft her igjen, hvis dere får bygge på Oddeheia og Bjelkeberg, spør varaordføreren.

Svaret fra Eon er kontant nei. Martin Westin fra den tyske energiganten forteller at selskapet ikke ser noen muligheter for å bygge vindturbiner på Storhei.

– Vi har ingen skjult agenda. Vindmålerne står der fortsatt fordi vi må planlegge hvordan de skal tas ned. Avgjørelsen i departementet er endelig, mer er det ikke å si, sier han.

Westin understreker at Eon har det travelt, men at deres tidsplan viser at det kan gå å sette vindparken i Birkenes i drift før el-sertifikatordningen går ut.

– Vi står klare til å gå videre med prosjektet, men er helt avhengige av at kommunen gir en ny positiv høringsuttalelse, slår han fast.

Til det svarer Ole Morten Vegusdal (V) slik:

– Det er ikke sånn at Venstre er imot vindturbiner, for vi ser på dette som ren energi. Der vi sier nei, er i de tilfellene hvor vindturbinene kommer i konflikt med natur og miljø. Det så vi spesielt på de vestre områdene (Storehei red.anm.) i forrige runde.

Han anser saken som ny, og ønsker å vurdere den på nytt politisk. Det gjørm også ordfører Anders Christiansen (Ap), som har forfektet det synet lenge. Han bruker møtet til å komme med politiske løfter.

– Det har blitt et lite vekkelsesmøte dette, og det er bra for meg som er positiv. Samtidig må vi huske på at alt ikke er rosenrødt. Jeg har sagt at dersom det skal bli aktuelt med en ny runde vindkraft, må næringslivet på banen, og det har vi fått, sier han, og avslutter:

– Vi skal klare oss uten den eiendomsskatten dette vindkraftanlegget gir, og jeg ønsker å bruke den ekstra eiendomsskatten vi får inn til å lette eiendomsskatten for vanlige folk.