Positiv til grensejustering

JA: Ole Morten Vegusdal (V) og Anne Kari Birkeland (KrF) er positive til grensejustering for Hovlandsdalen. Ordfører Anders Christiansen (Ap) er negativ.

Et knappest mulig flertall av politikerne er klar for å gi slipp på Hovlandsdalen.

Kommunen avgir en positiv høringsuttalelse til innbyggerne i Hovlandsdalen, og deres ønske om å bli en del av Evje og Hornnes kommune. Det ble klart seint torsdag kveld etter et langt kommunestyremøte på Birkeland. Elleve folkevalgte stemte for grensejustering, mens ti folkevalgte sa nei.

– Dette er en spennende sak, og for min del en sak som river i sjela. Det er snakk om min barndoms dal i Vegusdal. Dette er ingen impulshandling fra innbyggerne i Hovlandsdalen, for helt siden 80-tallet har det vært snakk om en grensejustering. Jeg vil gi innbyggerne rett til en slik grensejustering, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Kommunen er kun høringsinstans i saken. Saksbehandler ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har tidligere gjort det klart at dersom både Birkenes og Evje og Hornnes sier ja, ligger det til rette for en kort prosess videre. For Vassgrenda er saken annerledes, for her sier politikerne med overveldende flertall (20-1) nei til søknaden.

Avgjørelsen om Hovlandsdalen ble torsdag møtt med applaus på tilhørerbenken i Kommunehuset hvor innbyggere i Hovlandsdalen hadde benket seg. Blant politikerne som sier nei til begge søknadene, er det en bekymring for konsekvensene en grensejustering får for skolen på Engesland.

– Kommunen skal ifølge kommuneplanen legge til rette for tre levende sentrum. Den ble vedtatt for noen år siden, og da synes jeg det er for tidlig å dele opp kommunen, sier Gunnar Høygilt (H).

Både hans parti, og Kristelig Folkeparti er splittet i synet. Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) er for, mens partifelle Torbjørn Bjorvatn er mot.

– Det er ikke tvil i min sjel om at innbyggerne i Hovlandsdalen får det bedre i Evje og Hornnes. Likevel blir det kommunale tjenestetilbudet svekket når folk flytter bort. Selv om det er tungvint for dem å bo der, vil konsekvensene bli enda større for veldig mange om vi ikke klarer å opprettholde skolen på Engesland, sier han.