Sentrumsplanen ytterligere forsinket

ARKIVFOTO: Nils Olav Eikenes (H) og kommunalsjef Halvor Nes.
UENIGE: Nils Olav Eikenes (H) og teknisk sjef Halvor Nes (t.h.) benyttet seg av en pause til å diskutere saken.

UENIGE: Nils Olav Eikenes (H) og teknisk sjef Halvor Nes (t.h.) benyttet seg av en pause til å diskutere saken.

Politikerne vil har mer tid. Administrasjonen frykter planen ikke vedtas før om ett år.

– Dette begynner å ligne på et skippertak som kommer i det toget allerede har gått, sier Anne Kari Birkeland (KrF).

Varaordførerens ord faller under kommunestyrets debatt om sentrumsplanen for Birkeland, og oppsummerer kort alle forslagene som har kommet på bordet i tolvte time.

– Vi står nå med en plan som vil avgi fotavtrykk de neste 50 årene, om ikke mer. Da kan vi bruke litt ekstra tid på dette. Vi må ha klare rammer for sentrumsutviklinga, sier Gunnar Høygilt (H).

Snakker om ett år

Partiet hans vil ha tydeligere krav til utbyggerne om å benytte seg av tre, i tillegg kutter Høyre makshøydene med et par meter.

– Birkeland er saltak og grøntområder. Det skal være et sted som forbindes med noe positivt, og ikke et sted man bare reiser gjennom. Merkevaren Birkeland burde vært sterkere forankret i planen, sier Nils Olav Eikenes (H).

Arbeidet med områdereguleringsplanen for Birkeland startet i 2010. I høst skulle det forrige kommunestyret endelig vedtatt den, men på deres siste møte ble den utsatt. Torsdag ble den utsatt nok en gang.

– Disse endringene som foreslås krever en ny høring, og det vil ta lang tid. Fra vår side betyr det tøffe prioriteringer, og det innebærer nok at kommuneplanen utsettes, sier teknisk sjef Halvor Nes.

Bak lukkede dører

Han er ikke direkte uenig med forslagene som fremmes, men mener det nå er tid for å vedta en plan. Nes påpeker at administrasjonen allerede har brukt mye tid og penger på å utarbeide planen.

– Dersom det blir ny høring tror jeg fort det vil ta ett år før planen endelig vedtas, sier han.

Så i tvil er politikerne at det møtet heves for en pause som etter hvert blir ganske lang. Hektisk møteaktivitet, blant annet på ordførerens kontor, fører åpenbart partiene nærmere hverandre. Når møtet igjen settes vedtar politikerne mot tre stemmer å utsette hele saken.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!